Örebro Läns Landsting

2,5 miljoner till Yrkesmedicinska kliniken: Hälsorisker i pappers- och massaindustrin undersöks

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:53 CET

Informatör Lena Dahlström, tel 019-602 73 67, 0703 66 73 67 2006-11-27


2,5 miljoner till Yrkesmedicinska kliniken: Hälsorisker i pappers- och massaindustrin undersöks
Docent Håkan Westberg vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro har beviljats 2,5 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS). Pengarna avser projektet ” Exponering för partiklar och biomarkörer för inflammatoriska svar hos arbetare i pappers- och massaindustri ”.

Industriarbetare löper ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar
Flera epidemiologiska studier visar ökad risk för hjärtsjukdom, hjärtinfarkt och stroke hos anställda i pappers- och massaindustrin. Årets Medicinska Riksstämma redovisar resultat bl a från en sådan undersökning, som visar att yrkesmässig exponering för luftföroreningar kan bidra till den ökade risken genom att kroppens försvar mot inflammationer stimuleras.

Exponering relateras till risk
Projektet syftar till att beskriva exponeringen för luftburna partiklar relaterat till inflammatoriska markörer som finns i blodet och som kan öka risken för hjärtinfarkt eller andra sjukdomar.
Mätning av luftburna partiklar kommer att genomföras på alla deltagare samtidigt med blodprovstagning. Samtidigt mäts förekomsten av en rad olika partikelfraktioner i luften.
Beskrivning av samband mellan partikelexponering och inflammatoriska markörer kan leda till utveckling av övervakningstekniker för att studera risk för hjärt-kärlsjuklighet hos anställda i pappers- och massaindustrin.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan de yrkesmedicinska klinikerna i Örebro, universitetssjukhusen i Örebro Göteborg, Linköping samt Institutet för Miljömedicin (KI) och Stockholms Universitet.Ytterligare upplysningar:
Docent Håkan Westberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,
tel: 019-602 24 93