AFA Försäkring

2,7 miljoner till forskning om företagshälsovård i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 09:30 CEST

Vilka faktorer är viktiga för att kommuner och landsting ska uppnå låg sjukfrånvaro och god arbetsförmåga hos sina anställda, genom att samverka med företagshälsovården? Detta undersöker forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet i ett treårigt projekt som AFA Försäkring stödjer med 2 763 000 kronor.

Projektet följer upp en tidigare studie av framgångsfaktorer i samarbete mellan företagshälsovård och privata företag. Kommuner och landsting har andra förutsättningar än privata företag varför metoder och arbetssätt behöver utgå från och anpassas till dessa. Inom projektet ska goda exempel på bra samarbete med företagshälsovården inom kommuner och landsting studeras för att visa på vilka metoder och arbetssätt som leder till ett effektivt samarbete och som bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.

Projektledaren Lisa Schmidt och hennes medarbetare ska fram till slutet av 2014 studera företagshälsovårdens arbete inom ett tiotal offentliga verksamheter. De ska bland annat intervjua nyckelpersoner om hur arbetsmiljöarbetet ser ut, hur man identifierar riskfaktorer för sjukfrånvaro och bristande arbetsförmåga och hur man formulerar sitt uppdrag till företagshälsovården. Därefter ska de preliminära resultaten och slutsatser diskuteras i fokusgrupper med chefer, upphandlare och skyddsombud i olika typer av offentliga verksamheter.

Forskarnas avsikt är att resultaten från studien blir användbara inom kommuner och landsting, bland annat när man sluter avtal med företagshälsovårdsföretag.

Detta är ett av 7 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 20 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Lisa Schmidt, fil mag och doktorand, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-598 56 328, lisa.schmidt@ivl.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskaps-förmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se