Kulturrådet

2,7 miljoner till Skapande skola i Jämtland

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 09:34 CEST

2,7 miljoner till Skapande skola i Jämtland

Jämtlands skolor får totalt 2,7 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas 9 835 elever i grundskolans årskurs 1-9 samt förskoleklass av kulturinsatserna. Sju kommuner får bidrag i denna ansökningsomgång.

–  Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Kommunerna i Jämtlands län kännetecknas av ett stort engagemang och bra utveckling i Skapande skola-arbetet, menar Tua Stenström som handlagt bidragsansökningarna.  Många kommuner har också fått vad de sökt, vilket tyder på att ansökningarna bedömts som rimliga och väl förankrade.

Östersunds kommun har största antalet elever, nästan 5 000, och får drygt 1,3 miljoner kronor. Alla elever ska få ta del av aktiviteter med professionella kulturaktörer, olika för varje årskurs. Ragunda och Bräcke kommuner får 150 000 kronor respektive 170 000 kronor. Ragundas skolpersonal och elever har tillsammans bestämt sig för arbeta med film som gemensamt tema. Även i Bräcke har man ett aktivt arbete med att ta tillvara elevernas synpunkter. I år kommer största delen av Skapande skola-medlen att satsas på temat Kulturarv.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Östersunds kommun:
Svante Sundbergh eller Anna Åberg
Telefon: 063-14 06 44, 070-643 94 45

Ragunda kommun: Carina Landin
Telefon: 0696-68 20 00, 070-537 48 40

Bräcke kommun: Catarina Julin Nygren
Telefon 0696-165 40, 070-375 06 44