Örebro universitet

2,8 miljoner till ny metod att upptäcka miljögifter

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 09:37 CET

Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner av statliga KK-stiftelsen för att utveckla ett nytt analysverktyg för miljöövervakning. Testet, som utformas i samarbete med tre företag inom miljöområdet, ska göra det enklare att utvärdera effekterna av ämnen i naturen som kan vara farliga för människor och djur.

Utgångspunkten för projektet är de processer som sker i kroppens celler när den utsätts för miljögifter. Eftersom olika gifter påverkar oss på olika sätt, kan man utifrån cellernas reaktioner se om ett ämne kan vara till exempel cancerframkallande, vara skadligt för ämnesomsättningen eller störa hormonbalansen.

Genom att utveckla en metod för att mäta och utvärdera dessa reaktioner, skulle det bli möjligt att enkelt testa vävnadsprover från djur och se hur de påverkas av den miljö de lever i. Det skulle därmed bli ett värdefullt hjälpmedel för att kontinuerligt övervaka olika miljöer.

Den sammantagna effekten

- I stället för att gå ut och kartlägga vilka ämnen som finns i naturen och sedan undersöka vart och ett av dem för att se om de kan vara farliga, kan man med den här metoden först se om det finns något i en viss miljö som sätter i gång en reaktion i cellerna, och sedan ta reda på vilket eller vilka ämnen det är, berättar biologiforskarna Jana Jass och Per-Erik Olsson vid Centrum för livsvetenskap på Örebro universitet.

- En viktig fördel är att man också kan se den sammantagna effekten av flera ämnen.

Identifierar viktiga gener

Forskarna kommer att utveckla tester för människor och flera djurarter. Metoden bygger på att identifiera cirka 40 gener hos varje art som spelar en viktig roll för reaktionerna på olika sjukdomsframkallande ämnen. Testet kommer att visa om någon av dessa gener har aktiverats hos den undersökta individen och därmed avslöja förekomsten av miljöpåverkan

Även tester för bakterier kommer att ingå i projektet, eftersom miljögifter kan leda till förändringar i till exempel antibiotikaresistens och andra egenskaper som kan vara ofördelaktiga för människor och djur.

De tre företag som ingår i samarbetsprojektet är ALS Scandinavia AB i Täby, Envix Nord AB i Umeå och GS Ekotox AB i UpplandsVäsby.

För mer information, kontakta Jana Jass, 0768-47 19 57, eller Per-Erik Olsson, 0706-83 14 41.