Bensinskatteupproret

2-årsjubilerande väljarförakt!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:10 CEST

Allianspartierna och regeringen firar 2-årsdagen av valsegern med
kampanj och entusiastisk propaganda över hur många vallöften som har
infriats.

I stället för att fira borde allianspartierna ägna sig åt allvarlig
självrannsakan över sambandet mellan de svikna vallöftena och de
opinionssiffror som nu presenteras. Moderaterna backar mest av alla
partier, Kristdemokraterna kommer inte ens in i riksdagen och
oppositionen har ett rejält övertag.

- Det finns ett klart samband mellan opinionssiffrorna och det
väljarförakt som allianspartierna visade efter valet, säger Kenneth
Winsborg, talesman för bensinskatteupproret.

Inför riksdagsvalet 2006 lovade moderaterna att sänka bensinskatten.
Från början med hela 2 kronor. Närmare valet krympte löftet, men
fortfarande på valdagen utlovades en bensinskattesänkning. Kd var
mycket tydliga, de lovade sänka bensinskatten med 1 krona och 30 öre.
Folkpartiet var mest otydliga och talade om en eventuell sänkning
kopplat till världsmarknadspriset, men lovade att i vart fall inte
höja. Centern ville inte förändra bensinskatten, men lovade i stället
höja reseavdraget med 5 kronor milen.

För många väljare var bensin- och dieselskatten en viktig fråga.
Alliansen och inte minst kd fick många röster på löftena om sänkt
bensinskatt. Alliansen vann valet. Efter att ha vunnit valet på löften
om sänkt bensinskatt genomfördes i stället en höjning av bensinskatten.

- Alliansregeringens höjningar av bensin- och dieselskatten var ett
praktsvek och visar på ett obehagligt väljarförakt. Det finns inget
folkligt stöd för att höja drivmedelsbeskattningen. Det visar inte
bara den enorma tillströmningen av namn till vår protestinsamling,
utan också de stora läsaromröstningarna som ett antal kvälls- och
dagstidningar gjort. Likaså den undersökning som LO-tidningen har
genomfört. När allianspartierna så tydligt sviker avgivna löften och
kör över folkviljan så reagerar väljarna. Detta syns på
opinionssiffrorna", fortsätter Kenneth Winsborg.

Som försök till bortförklaring av sveket har företrädare för
allianspartierna hävdat att höjningen var nödvändig för att nya fakta
kommit fram i miljödebatten. Det är mycket dåliga ursäkter. Alla de
fakta och rapporter man hänvisar till var publicerade och kända innan
valet.

- Troligtvis genomfördes höjningen i början av perioden med strategin
att väljarna har hunnit glömma det negativa under de kvarvarande åren
fram till nästa val. Tror alliansen att bilisterna har så kort minne
så tror man präktigt fel. Om inte alliansen under de två kommande åren
fram till riksdagsvalet 2010 rättar till denna försyndelse att tvärt
emot utställda löften höja drivmedelsbeskattningen, kommer man få
betala ett högt pris på valdagen!, avslutar Kenneth Winsborg.

PS: Av centerns utlovade höjning av reseavdragen med måttliga 5 kronor
- blev det ynkliga 50 öre, alltså exakt en tiondel av löftet. Det kan
knappast räknas till genomförda löften. DS

./.
För mer information kontakta Kenneth Winsborg, talesman för
bensinskatteuppror.se på 070-7177920 eller maila på
press@bensinskatteuppror.se.

Läs mer om bensinskatteupporet på www.bensinskatteuppror.se.

Bensinskatteuppror.se har tre krav:
1. Sänk bensinskatten
2. Ta bort momsen på bensinskatten!
3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6
procent istället för som idag 25 procent!