Länsförsäkringar

2 av 10 spenderar mindre på grund av finanskrisen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:25 CEST


En femtedel av Sveriges befolkning uppger att de minskat sina inköp till följd av finanskrisen. I hushåll med låga inkomster är det nära en tredjedel som spenderar mindre. När det gäller sparande är det dock få som har förändrat sitt sparande under krisen. Det visar en ny undersökning bland 7 800 personer som Länsförsäkringar genomfört.

Bland personer i hushåll med låga inkomster är det, jämfört med andra inkomstgrupper, en större andel som förändrat sina inköpsvanor till följd av finanskrisen. I första hand har dessa personer dragit ner på inköp av kläder och skor, men även på löpande inköp av mat, hygienartiklar och förbrukningsvaror. Undersökningen visar också att dessa hushåll minskat på inköp av till exempel inredning, hushållsmaskiner, TV och semesterresor. I hushåll med högre inkomster är det betydligt färre som förändrat sin konsumtion under finanskrisen.

- De flesta fortsätter att konsumera som tidigare, men det finns uppenbara skillnader. Det är tydligt att hushåll med mindre ekonomiska resurser blivit mer återhållsamma i sin konsumtion. Oro på arbetsmarknaden kan vara en orsak till att en stor del av svenskarna är försiktiga i sina inköp, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar AB.

Samtidigt som inköpsvanorna ändrats på grund av krisen är det endast en begränsad andel som förändrat sitt sparande. Undantaget är banksparande, där 7 procent har ökat sitt sparande. Och höginkomsttagare har i större utsträckning än låginkomsttagare ökat sitt sparande i aktier och fonder.

- Många verkar spara på ett långsiktigt sätt och har inte gjort några dramatiska förändringar med anledning av finanskrisen. Och det är klokt att inte förhasta sig. Men man bör säkerställa att risknivån på sitt totala sparande ligger på en lagom nivå, avslutar Elisabeth Hedmark.

Om undersökningen:
Totalt har 7 800 personer mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, hushållsinkomst, personlig inkomst, social situation och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
Mobil 0739-64 19 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Sofia Edlund, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: sofia.edlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.