Länsförsäkringar

2 av 3 vet inte hur mycket arbetsgivaren betalar i avtalspension

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:48 CEST

En majoritet av svenskarna är dåligt informerade om hur mycket deras arbetsgivare betalar in till dem i avtalspension. Två av tre vet inte alls, och kvinnor visar sig vara sämst informerade. Det visar en undersökning av Länsförsäkringar.

Enligt undersökningen är det hela 64 procent som inte känner till beloppens storlek. Och skillnaden mellan män och kvinnor är stor: 69 procent av kvinnorna uppger att de inte vet hur mycket som betalas in i avtalspension medan motsvarande siffra för män är 59 procent.

– Detta är klart oroväckande samtidigt som det manar till åtgärd. Med bra kunskaper om allmän pension från staten och avtalspension från arbetsgivaren, är det lättare att skapa en helhetsbild och bedöma hur mycket man behöver spara privat i pension, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv och fortsätter:

– Undersökningsresultatet till trots tror jag inte att detta handlar om ointresse. Informationen kring avtalspensionen måste bli tydligare från alla inblandade.


Fråga: Känner du till hur mycket pengar som din arbetsgivare betalar in till dig för din avtalspension per månad/år? (procent)

Totalt Man Kvinna
Ja 34 39 29
Nej 64 59 69
Vet inte 2 2 3

Om undersökningen:

Totalt har 6 178 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.


För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.