Fondbolagens förening

2 miljarder till fonder i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 10:00 CEST

I augusti nettosparandes totalt 1,9 miljarder kronor i fonder. Inflödet tillföll främst blandfonder och räntefonder medan aktiefonder uppvisade ett marginellt nettoutflöde. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti månad till drygt 1 770 mdkr.

Under augusti månad nettosparades totalt 1,9 miljarder kronor i fonder. Blandfonder hade ett nettoinflöde på 1,2 mdkr och i penningmarknadsfonder samt obligationsfonder nettosparades 0,7 respektive 0,5 mdkr. Aktiefonder och hedgefonder uppvisade mindre nettoutflöden under månaden på 0,1 respektive 0,3 mdkr.

Hittills i år har 51,3 miljarder kronor nettosparats i fonder.

”I år har fondspararna visat stort intresse för riskspridning och det har varit ett mycket stort nysparande i blandfonder, som också är den fondtyp med störst nettosparande i augusti.”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

”Nysparandet är också fortsatt stort i tillväxtmarknadsfonder, men även i detta sparande är intresset stort för fonder som sprider risken på placeringar i flera olika länder.”

Under augusti månad präglades världens aktiemarknader av turbulens. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med drygt 3 procent efter kraftiga svängningar upp och ned.

Aktiefonder totalt uppvisade i augusti ett marginellt utflöde (0,1 mdkr). Främst gjordes nettouttag ur fonder som placerar i Östeuropa, Nordamerika och Sverige. Däremot var intresset stort för fonder som placerar på andra marknader, såsom BRIC, Latinamerika och Afrika.

Hittills i år har tillväxtmarknadsfonder (Andra marknader samt Östeuropa), liksom Sverigefonder utgjort de fondtyper som haft störst nettoinflöden. Däremot har Europafonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisat nettouttag.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti till 1 773 mdkr, varav drygt 1 000 miljarder var placerade i aktiefonder.

 

Mer statistik finns på www.fondbolagen.se. För grafer över utvecklingen - se pdf-version av nyheten lite längre ned.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

 

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet samt nettoflöden för dessa den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

 

 

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Därför bör du ge din premiepension en halvtimme om året: www.fondkollen.se

 

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder