Landsbygdsdepartementet

20 miljoner till viltskadeersättningar

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:12 CEST

Regeringen presenterar i den kommande budgetpropositionen en ökning med 20 miljoner kronor 2009 för viltskadeersättningar. Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att jord- och skogsbruk, rennäringen och det småskaliga fisket ska kunna samexistera med de stora rovdjuren och sälarna. Anslaget kommer totalt att uppgå till 111 miljoner kronor.

Stammarna av stora rovdjur, det vill säga varg, björn och lo, samt säl, har ökat kraftigt de senaste åren. Skador på tamdjur, fisk och redskap har således ökat markant. Även skador av gäss och tranor i växande gröda har ökat.

Regeringens förstärkning kommer bland annat att användas för att täcka skador orsakade av säl för att förbättra fortsättningarna för det småskaliga, och för miljön skonsamma, kustfisket i Östersjön.

- Jag är glad att vi kan göra denna förstärkning av ersättningarna för skador orsakade av sälar. Bland annat för att värna om det småskaliga kustnära fisket, som representerar en näring som står för viktiga värden för kust- och skärgårdsmiljön och är skonsam mot miljön. Dessutom bidrar många fiskeföretag till en levande landsbygd genom att ge underlag för service och handel, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

De pengar regeringen satsar ger också möjlighet för ökad ersättning till jordbrukare och renägare som drabbats negativt av de ökande rovdjursstammarna.

- För att få acceptans för rovdjuren är det också viktigt att vi behandlar de som drabbas negativt på ett korrekt sätt. Därför är det bra att vi kan förbättra ersättningen för de skador som många företagare råkar ut för. Det är viktigt för att företagen ska kunna vara kvar och bidra till att skapa arbetstillfällen i hela landet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59