Länsstyrelsen i Jämtlands län

20 nya arbetstillfällen med ny utbildning i företagshälsovård

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:04 CET

I och med att Regeringen har beslutat att lägga ner Arbetslivsinstitutet sommaren 2007 finns det inte längre någon huvudman för utbildningarna inom företagshälsovården. Ett förslag är att Östersundsregionen ansvarar för en ny specialistutbildning för personal inom företagshälsovård. Tillsammans med olika samarbetspartners genomförs även kortare påbyggnadskurser. En ny yrkesgemensam utbildning i företagshälsovård som är anpassad till marknaden kan bidra till att få fler människor i arbete i ett hälsosamt arbetsliv med god arbetsmiljö.

De kvalificerade specialistutbildningar inom företagshälsovården som genomförs idag måste bli mer marknadsanpassade då den traditionella synen på arbetsmiljö håller på att förändras. Företagshälsovården utvecklas till ett kunskapsföretag med nya åtaganden.

I Jämtlands län finns en tradition att forskare och praktiker i privat, statlig och offentlig verksamhet arbetar hand i hand i olika projekt. Exempel är Föllingekliniken, JiLu, Malvorna och länsmuseet Jamtli. Inom Mittuniversitetet finns forskning kring bland annat beteendemedicin och hälsopsykologi, rehabilitering/socialförsäkring, arbetsliv och hälsa. Stor erfarenhet och kunskap om företagshälsovård finns idag samlad i Östersund.


För mer information kontakta:
Agneta Sunder 070-258 64 48