Regionförbundet Örebro

20 procent av skolmaten hamnar i sophinken

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 13:44 CET

Idag står maten som tillagas i regionens kommuner och landsting för hälften av industriutsläppen i länet och 20 procent av all den mat som tillagas slängs. Nu startar projektet ”Hållbara måltider i Örebro län” med syfte att ta fram metoder för att satsa mer på hållbar mat i offentliga kök för att minska klimat- och miljöbelastning på lång sikt i riktning mot en miljömässigt hållbar region.

Projektet går ut på att ta fram metoder för hållbar måltidsplanering inom offentliga kök så att dessa ska kunnas användas både i och utanför regionen. En annan del i projektet är att ta fram pedagogiska metoder genom den hållbara måltiden för att nå kunskapsmålen i skolan, därför kommer två lärarlag arbeta i en pilotstudie med detta. Målet är bland annat att använda mer ekologiska livsmedel, minska mängden slängd mat och att få elever mer intresserade och attraherade av hållbar mat.

Sammanlagt deltar 50 kostchefer, kökschefer, kockar och måltidspersonal från 13 kommunala- och landstingsägda kök i projektet.

På onsdag är det kick-off för projektet och deltagarna kommer träffas på Vivallaskolan för att diskutera vad hållbar mat är. Projektet är uppbyggt av fem kompetensutvecklingsdagar. Förutom heldagarna kommer bland annat ett kollegialt utbyte ske vilket innebär att deltagarna kommer att praktisera i varandras kök för att byta erfarenheter och granska varandras verksamheter.

En spridningskonferens som riktar sig till allmänheten kommer att äga rum i november.

Projektet pågår fram till december 2014 och är finansierat av Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen i Örebro Län, Örebro Läns Landsting och av de deltagande kommunerna.


Läs mer om hållbara måltider i Örebro län.

Mer information

Elsa Fries, projektledare Hållbara måltider i Örebro län, Elsa hälsas
Tfn: 073-02 239 09
E-post: info@elsashalsa.se

Katarina Bååth, informatör, Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn 070-616 93 93
E-post: katarina.baath@regionorebro.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.