Kristdemokraterna, KD

20 procents extra ersättning vid sena utbetalningar

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:48 CEST

– Idag drabbas den medborgare som inte lämnar in uppgifter till myndigheter i tid av straffavgifter. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna. Det vill vi ändra på genom att införa tydliga tidsgränser för hur lång tid en myndighets får ta på sig för att handlägga ett ärende. Och genom att införa straffavgifter för myndigheter som betalar ut ersättningar för sent.
Det sa Mats Odell, Kristdemokraternas andre vice partiordförande, när han idag presenterade Kristdemokraternas förslag till förbättrad myndighetsservice på måndagen.
– Under den gångna mandatperioden har vi gjort mycket för att förbättra myndigheternas service till medborgarna. Vi har arbetat med bemötandefrågor och vår gemensamma värdegrund samt etablerat lokala servicekontor på många orter runt om i Sverige. Men mycket återstår att göra.
– Därför föreslår vi idag att det program för att förstärka värdegrunden i staten som nu pågår görs permanent. Vi vill också att det utvidgas till att även omfatta kommuner, landsting och privata utförare av välfärdstjänster.
– Vi vill förbättra den service som medborgarna kan få i sitt närområde. Vi vill därför satsa på utbyggnaden av lokala servicekontor så att de viktiga myndigheterna finns representerade i varje kommun. Varje myndighet ska också utfärda tydliga servicegarantier som på ett enkelt sätt berättar för de som söker hjälp hos myndigheten vilken service de kan förvänta sig.
– Vi vill sätta tydliga tidsgränser för myndigheternas handläggningstider. Ingen ska behöva vänta i mer än en månad på att få en utbetalning från Försäkringskassan eller a-kassan från det att man har lämnat in en komplett ansökan. Ingen ska heller behöva vänta i mer än en månad på att få ett beslut i ett enklare bygglovsärende eller tre månader på att få beslut i ett vanligt bygglovsärende.
Läs rapporten i sin helhet här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Offentligservice2010

För mer information:

Mia Widell
pressekreterare hos Mats Odell
mobil: 070-353 49 66

hemsida:
www.kristdemokraterna.se