Anhörigas Riksförbund

20.e Anhörigriksdagen i Varberg 15-16 maj

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 15:33 CEST

Anhörigriksdagen är Sveriges största Anhörigkonferens och hålls i år för 20.e gången i Varberg. Under två dagar samlas politiker, makthavare, utställare och förstås en massa anhöriga för att debattera och lyssna till intressanta föreläsningar.

Årets Anhörigriksdag har temat Anhörig-med rätt till eget liv. Det ska vara frivilligt att vårda och stötta sin närstående men hur frivilligt är det när 25 procent av platserna på vårdboenden skurits ned under 2000-talet? När kommunerna inte lever upp till sin skyldighet att erbjuda stöd till de anhöriga? När möjligheterna till assistans enligt LSS dragits ned till ett minimum?

Det är några av frågorna som politikerna i tisdagens paneldebatt ska besvara. Närvarande är namnkunniga representanter från alla riksdagspartier, samt Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ. Bland föreläsarna syns bland andra Niklas Altermark, forskare och högljudd debattör i assistansfrågor och Margareta Winberg, tidigare minister och nu statlig utredare. Håller i trådarna gör Lisa Syrén från Sveriges Radios Ring så spelar vi.

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi verkar för anhöriga till människor, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar runt om i landet.