Sportfiskarna

200 000 kr att söka ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:04 CET

Sportfiskarna delar ut 200 000 kr ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond 2010. Syftet är att stödja projekt och insatser som långsiktigt gynnar sportfisket och fiskevården. Medel kan sökas av sportfiskeklubbar och distrikt anslutna till Sportfiskarna.

Under de senaste åren har mellan 100 000 och 200 000 kr årligen delats ut till fiskevårdsinsatser runt om i landet.
– Det läggs ner ett enormt arbete inom den ideella fiskevården. Men ibland räcker det inte med ideellt engagemang utan det krävs också pengar till exempelvis material, redskap och resor, säger Anders Karlsson från Sportfiskarna.

Bland bidragsgivarna till fonden märks bland annat Sportfiskemässan som satsar en del av varje inträdesavgift till fiskevårdsfonden. Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som till exempel biotopvård i vattendrag och längs kusten samt bygge av fiskvägar. Bidrag har även lämnats till märkningsförsök, inventeringar, utbildning och information. Ansökan för 2010 ska vara inlämnad senast 20 mars.
– Vi hoppas på många bra projekt. Ansökan behöver inte vara komplicerad och Sportfiskarna hjälper gärna till med tips och råd, säger Anders Karlsson.


Ytterligare information
Information om fonden och ansökan finns på www.sportfiskarna.se under Miljö och fiskevård.

Frågor besvaras av fiskevårdschef Anders Karlsson: anders.karlsson@sportfiskarna.se, 040-787 21, 070-532 40 90.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.