Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

200 000 kr till kampen mot rasism

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 08:00 CET

Ungdom Mot Rasism har under hösten tillsammans med klockföretaget TRIWA samverkat kring projektet ”TRIWA Tolerance”. Samarbetet har inneburit att TRIWA tog fram världens första antirasistiska klocka som just fick namnet ”TRIWA Tolerance”, vilken såldes under hösten. Överskottet av försäljningen har sedan donerats till Ungdom Mot Rasisms verksamhet.

Ungdom Mot Rasisms ordförande kommenterar samarbetet.

- Det har varit ett spännande och för oss väldigt utvecklande samarbetsprojekt, som inneburit både en möjlighet för oss att väcka opinion kring en viktig samhällsfråga och genom det också få stöd för vår antirasistiska verksamhet. Men det har också möjliggjort för TRIWA att positionera sig som ett ansvarstagande företag i kampen mot rasism, säger Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

Försäljningen av klockan har inbringat ett överskott på totalt 200 000 kr som TRIWA skänker till Ungdom Mot Rasism. Pengarna kommer att gå till Ungdom Mot Rasisms antirasistiska fotbollsprojekt ”Fotboll Mot Rasism”, ett initiativ inom svensk fotboll för att stärka inkluderings- och det mångfaldsfrämjande arbetet.

- Bidraget blir en viktig del i att fortsatt stärka våra möjligheter att tillsammans med svensk fotboll skapa förutsättningar för ett långsiktigt och framåtsträvande arbete mot rasism och för mångfald inom idrotten, avslutar Ola Karlman.

 

Kontakt
Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism
ola@umr.nu

0702-85 14 88

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation - partipolitiskt och religiöst obunden. Vi samlar 4 000 unga antirasister i åldrarna 13-25 år, och organisationen finns representerad över hela landet i ca 35 lokala grupper.