Conscriptor

200 läkartjänster och 300 000 fler vårdtimmar med effektivare journalskrivande

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 15:25 CET

-Journalskrivandet tar för lång tid och fungerar för dåligt i vården. Stora resurser tas helt i onödan från vårdtid, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor.

Men det finns patientsäkra lösningar som ger en effektivare journalskrivning. Med Conscriptor som en resurs blir vårdadministrationen effektivare. Potentialen är att minst cirka 200 nya läkartjänster och minst 300 000 nya vårdtimmar frigörs.

Journalskrivande är nödvändigt för vården, men drar på många håll stora och dyra resurser på bekostnad av vårdtid.

-Alla vet att journalskrivandet släpar efter på väldigt många enheter i dag. Ibland tar det flera månader innan journalen är uppdaterad efter ett läkarbesök. Det är väldigt allvarligt ur ett patientperspektiv, eftersom journalen bland annat ligger till grund för medicinska beslut. I allra värsta fall kan vårdgivaren fatta felaktiga beslut, säger Henric Carlsson.

Conscriptor har redan i dag ett samarbete om journalskrivande, med cirka 700 vårdgivare i Sverige. Vårdgivare från den mindre lokala vårdcentralen till det större Universitetssjukhuset. Där Conscriptors medicinska sekreterare hanterar journalskrivandet, har effektiviteten och vårdtiden ökat och journalerna är uppdaterade inom 24 timmar.

-Våra medicinska sekreterare skriver mellan 2 och 2,5 miljoner journaler varje år, antingen som löpande resurs eller som en resurs vid toppar. Hos de vårdgivare vi samarbetar med, har den mätbara vårdtiden och effektiviteten ökat med i genomsnitt drygt 20 procent. En effektivare journalhantering hos fler vårdgivare, skulle omedelbart ge 300 000 nya vårdtimmar och cirka 200 nya läkartjänster, när tiden flyttas från administration till vård, säger Henric Carlsson.

-Vårt idé och styrka ligger i personal och patientsäker modern teknik. Våra medicinska sekreterare är de bästa som finns och de jobbar alltid med den senaste tekniken, plus att de bara jobbar med journalskrivning, säger Henric Carlsson.

I Conscriptor-TV och i Podcasten #conscriptorpodden, kan du höra mer av Henric Carlsson och om Conscriptors lösningar som ger en effektivare vårdadministration och fler vårdtimmar. 

Podcast och webb-tv hittar nedan.

Conscriptor AB grundades år 2006 av Henric Carlsson. I dag har företaget cirka 250 medarbetare spridda över hela landet. Bolaget är verksamt inom hälso- & sjukvård med patientsäkra lösningar för en effektivare vårdadministration. Omsättningen 2015, ca 110 MSEK. Conscriptor har huvudkontoret i Slussen, Henån på Orust, ca 60 km norr om Göteborg. DI har utsett Conscriptor till Gasellföretag åren 2009-2012. Conscriptor på webben: www.conscriptor.se

Bifogade filer

PDF-dokument