Sveriges Kommuner och Landsting

200 nyckeltal om kommunernas kostnader

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 11:41 CEST

Den tjugoandra årgången av rapporten "Vad kostar verksamheten i din kommun?" är nu färdig. I rapporten finns runt 200 nyckeltal och jämförelsetal som gör det möjligt att jämföra kostnaderna för verksamheten i alla landets 290 kommuner.

Rapporten innehåller uppgifter från alla kommuners bokslut för 2008. Där kan man bland annat utläsa att skola och barnomsorg utgör drygt 40 procent av en kommuns totala kostnader.

Äldreomsorgen står för en dryg tredjedel av kostnaderna, medan den politiska verksamheten utgör 1,5 procent.

Rapporten fokuserar på kostnaderna för verksamheterna och är därför ett komplement till de mer kvalitetsinriktade undersökningarna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som går under namnet Öppna jämförelser.

Nyckel- och jämförelsetalen finns också redovisade som tidsserier i SKL:s webbaserade statistiksystem WebOr. SKL och SCB är gemensamt ansvariga för rapporten.

Beställ eller ladda ned rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun?

Ladda ned excelfilerna till rapporten från SCB:s webbplats(öppnas i nytt fönster)

Länk till Webor

För mer information: Hans Ekholm, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 78, mobil: 070-692 57 44,hans.ekholm@skl.se