Finansdepartementet

2003 års rapport om ekonomiska reformer överlämnas till EU

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 16:29 CEST

Sverige överlämnade under onsdagen 2003 års nationella rapport om ekonomiska reformer på produkt- och kapitalmarknaderna till Kommittén för ekonomisk politik i EU. Rapporten är en del i EU-samarbetet om ekonomiska reformer.

I ett internationellt perspektiv har Sverige kommit långt med reformarbetet. Det gäller exempelvis inom tele-, el-, och transportsektorerna. Det gäller också investeringar i utbildning och forskning samt integrationen av miljöhänsyn i den ekonomiska politiken. De reformer som har genomförts har förbättrat Sveriges konkurrenskraft och överlag gett positiva effekter på samhällsekonomin och för konsumenterna.

Sverige ligger väl framme beträffande forskning och utveckling, men mer kan göras. Rapporten redovisar åtgärder för att bättre knyta den högre utbildningen och forskningen till näringslivet och det övriga samhället, bl.a. i syfte att främja kommersialiseringen av forskningsresultat.

Rapporten redovisar vilka åtgärder som har genomförts sedan den förra rapporten. Några exempel på genomförda reformer är den skärpta lagstiftningen för att effektivt bekämpa karteller, att nya medel tillförts den tillämpade industriforskningen inom IKT-området samt en fortsatt förstärkning av regelverket för och tillsynen av de finansiella marknaderna.

Arbetet med att förstärka de ekonomiska drivkrafterna för enskilda, företag, myndigheter och andra institutioner kommer att fortsätta. Ekonomiska reformer är viktiga för att ytterligare öka svenska företags internationella konkurrenskraft och förbättra Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga. Konkurrensområdet är i detta sammanhang betydelsefullt. Prisnivån i Sverige är fortfarande högre än EU-genomsnittet och de regionala prisskillnaderna för vissa varor är påtagliga.

Samarbetet om ekonomiska reformer är ett viktigt instrument för att driva på arbetet inom EU. Ökad handel, förbättrad konkurrens och stora satsningar på utbildning och forskning lägger grunden för den strategi för tillväxt och ökad sysselsättning som unionen enades kring i Lissabon 2000. Målet är att EU ska bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi till 2010.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Marcus Mossfeldt
Departementssekreterare
08-405 15 32

Anders Wahlberg
Departementssekreterare
08-405 15 69

Rapporten finns i sin helhet
på:www.finans.regeringen.se