Vägverket

2003 bättre än 2002

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:03 CEST

Hittills i år har 382 personer dödats i trafiken. I genomsnitt har 418 omkommit under denna period de senaste fem åren.

I september har enligt preliminära uppgifter 42 personer omkommit i vägtrafiken – i fjol omkom 32. De senaste fem åren har i genomsnitt 47 personer dödats i septembertrafiken.

Den senaste 12-månaders perioden har 499 omkommit jämfört med 558 den närmast föregående 12-månaders period.

- Det är positivt att vi fortfarande kan hålla denna lägre nivå på antalet dödade i trafiken. Men vi får inte slå oss till ro. Vi fortsätter satsningen att säkra vägarna genom att bygga mitträcken och att säkra sidoområden. I dag har ca 230 mil vägar försetts med mitträcken och vi räknar med att bygga ytterligare 30 mil om året de närmaste åren. Polisens satsning på kameraövervakning har också bidragit till den positiva utvecklingen. Även kommunernas insatser för att höja trafiksäkerheten på sitt vägnät har bidragit positivt, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar.

- Den största minskningen har skett bland cyklister och gående i tätortsmiljöer, framhåller Ingemar Skogö.

- Vi har ett positivt arbete inom Nationell Samling för trafiksäkerhet. I gruppen finns företrädare för organisationer, myndigheter och näringsliv som alla strävar åt samma håll för att öka trafiksäkerheten i Sverige, avslutade Ingemar Skogö.

Tabeller, se:http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/2003/hkpress69.htm

Ytterligare information; Roger Johansson, Huvudkontoret, Borlänge, tfn 0243 – 75 880