Statistiska centralbyrån, SCB

2004 höjs den totala kommunalskatten i 103 kommuner

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:27 CET

Enligt SCB:s preliminära sammanställning för 2004 höjs den totala kommunalskatten i 103 kommuner. I 48 kommuner förklaras höjningen med att landstinget ökar sitt skatteuttag. Den genomsnittliga totala kommunalskattesatsen beräknas bli 31,49 procent. Det är en höjning med 0,32 procentenheter jämfört med 2003. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten enligt taxering 2003 uppgår till 1 236 miljarder kronor, vilket i genomsnitt motsvarar 138 239 kronor per invånare.

Högst total kommunal skattesats - och lägst
Den totala skattesatsen består av skatt till kommun och skatt till landsting. Högst total skatt får invånarna i Dals-Ed betala med 34,04 kronor per hundralapp. Liksom år 2003 är det Kävlinge som har lägst skatt med 28,90 procent.

Kommuner med högst total skattesats år 2004

Kommuner med högst total skattesats
Skattesats, %

Dals-Ed 34,04
Ragunda 33,72
Sollefteå 33,69
Härnösand 33,64
Smedjebacken 33,59
Mora 33,57
Borlänge 33,55
Säter 33,45
Kramfors 33,44
Vansbro 33,43

Kommuner med lägst total skattesats år 2004

Kommuner med lägst total skattesats
Skattesats, %

Kävlinge 28,90
Örkelljunga 29,15
Ängelholm 29,43
Vellinge 29,62
Lomma 29,63
Halmstad 29,75
Solna 29,85
Staffanstorp 29,88
Laholm 30,00
Höganäs 30,12

Tabell: Kommunala skattesatser 2004, kommunvis

Tabell: Kommunala skattesatser 2004. Riket, län, kommun

Tabell: Skatteunderlag enligt 2003 års taxering, kommun

Skatten till kommun höjs av 54 och sänks av 2 kommuner
Habo kommun står för den största höjningen av skatten med 1,15 procentenheter. Dals-Ed, Trosa, Nyköping och Öckerö höjer med 1,00 procentenhet. För tredje året i följd sänker Fagersta skatten, förändringen till 2004 blir 0,10 procentenhet. Den andra kommunen som sänker skatten är Kristinehamn med 0,05 procentenheter.

Fyra landsting höjer skatten
Landstingen i Jönköpings, Dalarnas, Stockholms och Västernorrlands län höjer skatten. Den största höjningen med 1,00 procentenhet, görs i Jönköping. Dalarna höjer med 0,80, Stockholm med 0,65 och Västernorrlands landsting med 0,60 procentenheter. I övriga landsting förblir skatten oförändrad. Den högsta landstingsskatten får Stockholm med 12,27 procent. Norrbottens landsting fortsätter att ha den lägsta skattesatsen med 9,42 procent. Genomsnittet för samtliga landsting blir 10,71 procent vilket är en ökning med 0,24 procentenheter jämfört med 2003.

Skatteunderlaget ökar med 5,3 procent
Det kommunala skatteunderlaget utgörs av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer enligt taxeringen år 2003 avseende inkomsterna år 2002. Skatteunderlaget uppgår till 1 236 miljarder kronor, vilket i genomsnitt motsvarar 138 239 kronor per invånare.

Skillnaden i skatteunderlag per invånare är stor mellan kommunerna. Danderyd har den högsta genomsnittliga inkomsten per invånare med 256 754 kronor. Totalt är det 55 kommuner vars skatteunderlag per invånare är större än genomsnittet. Borgholms kommuninvånare har lägst beskattningsbar förvärvsinkomst med 106 020 kronor per invånare.

Kyrkoavgift och begravningsavgift
Från och med år 2000 ingår inte någon församlingsskatt i kommunalskatten, eftersom församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan inte längre är kommuner utan delar av trossamfundet Svenska kyrkan. I stället för skatt tar de ut en kyrkoavgift via skattsedeln.

Även andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan har av regeringen fått rätt att ta in avgiften via skattsedeln. Följande trossamfund utnyttjar den möjligheten: Svenska Missionsförbundet, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén och Metodistkyrkan. Enligt Romersk-katolska kyrkans stadgar har alla medlemmar avgiftsskyldighet, om de inte medgivits dispens. För övriga trossamfund utöver Svenska kyrkan är avgiften frivillig och förutsätter personligt medgivande.

Begravningsavgift betalas av alla skattskyldiga i landet oavsett kyrkotillhörighet. För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften normalt i kyrkoavgiften. För medlemmar i övriga trossamfund och för personer som inte tillhör Svenska kyrkan ligger begravningsavgiften utanför kyrkoavgiften.

Avgiftssatser för registrerade trossamfund

Registrerat trossamfund Avgiftssats 2004, %1)
Svenska kyrkan 1,19 2)
Svenska Missionsförbundet 1,00
Romersk-katolska kyrkan 1,00
Svenska Alliansmissionen 1,00
Svenska Baptistsamfundet 1,00
Evangeliska frikyrkan 1,00
Frälsningsarmén 1,00
Metodistkyrkan i Sverige 0,80

1) Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
2) Kyrkoavgiften för Svenska kyrkan är inklusive begravningsavgift för församlingar där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.
Avgiftssatser för registrerade trossamfund

Kyrkoavgift för Svenska kyrkan
Avgiften till Svenska kyrkan varierar mellan församlingarna. Den genomsnittliga kyrkoavgiften inkl begravningsavgiften för 2004 beräknas bli 1,19 procent. Högst kyrkoavgift, 2,28 procent, betalar kyrkotillhöriga i Mårdaklevs, Kalvs, Östra Frölunda samt Håcksviks församlingar i Svenljunga kommun.

Genomsnittlig begravningsavgift för 2004 beräknas bli 0,22 procent
Även begravningsavgiften varierar mellan olika församlingar. Huvudman för begravningsverksamheten är normalt församlingar i Svenska kyrkan. Undantaget är församlingar i Stockholms och Tranås kommun, där kommunen är huvudman. Tranås har en begravningsavgift som är 0,24 procent. Stockholms begravningsavgift är 0,07 procent och lägst i landet.
Högst begravningsavgift betalar invånarna i Silleruds församling, Årjängs kommun, med 1,07 procent.

Definitioner och förklaringar
SCB:s beräkningar baseras på de beslut om skatteändringar som var kända av SCB den 12 december 2003.

Publikation
Statistiska meddelanden serie OE18. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under vecka 51 2003.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Offentlig ekonomi
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 63 05

Förfrågningar
Camilla Thomée
Tfn 019-17 63 28
Epost camilla.thomee@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.