Ekobrottsmyndigheten

2005 års rapport om skyddet av EU-medel

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:30 CET

EU-bedrägerirådet har i dagarna lämnat sin årliga rapport om skyddet av EU-medel i Sverige.

- Slutsatserna från rapporten är att andelen upptäckta felaktigheter fortfarande är relativt låg och att de felaktigheter som upptäckts i flertalet fall upptäckts innan någon utbetalning av medel skett, säger Lena Häll Eriksson, ordförande i EU-bedrägerirådet.

Utöver de direkta effekterna i form av minskat behov av återvinning har den stora risken för upptäckt av eventuella oegentligheter redan före utbetalning en viktig preventiv effekt.

Länk till rapporten: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/rapporter/Rapport%202005.pdf