Svensk Form

2006 års Carpe Vitamstipendiat är Margarita Matiz Bergfeldt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 10:28 CET

2006 års Carpe Vitamstipendiat är Margarita Matiz Bergfeldt
Stipendiesumma: 100.000 kr

Jury: Lars Lallerstedt, Nina Jobs, Stina Nilimaa, Robin Edman och Ewa Kumlin

Juryns motivering:

Margarita Matiz är en formgivare med spännvidd, initiativkraft och förmåga att genomföra sina intentioner. Detta har hon visat i såväl högtekninlogiska sammanhang, såsom verkliga projekt för rymdindustrin genom European Space Agency, som i traditionella men nyskapande insatser inom hantverksbaserade områden. Margarita har tagit initiativ och medverkat till att föra ut kunskap om design i Sverige och internationellt. Senast under Designåret med produktion och genomförande av utställningen "Elementos Suecos" om svensk design som visades i Brasilien och i Frankfurt. Projektidén Kraftverk är värd all uppmuntran samtidigt som det är en exponent för såväl materialområden som tekniker som kan stimuleras och utvecklas. Juryn hoppas att stipendiet kan inspirera till fortsatta insatser i samma anda.

Syftet med Carpe Vitams stipendium är att premiera långsiktigt, innovativt arbete inom området industriell design och att ge uppmuntran att arbeta vidare. Stipendiekommittén består av Peder Wallenberg, rektor för KTH och VD för Svensk Form. Pengarna för stipendiet förvaltas av Stiftelsen Carpe Vitam.Kajsa Hernell
Marknadschef/Marketing manager
Svensk Form
The Swedish Society of Crafts and Design
Holmamiralens väg 2
SE-111 49 Stockholm

Ph: +46(0)8 463 31 97
Cell: +46(0)708 77 88 09


Svensk Form är en ideell medlemsförening vars syfte
är att lyfta fram svensk form och design i Sverige och internationellt.
Läs FORM, utöka ditt kontaktnät och fördjupa dina kunskaper - bli medlem!
www.svenskform.se