LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

2006 års Lantbruksbarometer: Var fjärde bonde vill bygga i år

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:35 CEST

Pressmeddelande 2006 års Lantbruksbarometer
27 april 2006


Var fjärde bonde vill bygga i år

De flesta kurvor pekar uppåt i årets Lantbruksbarometer. Investeringarna i djurstallar skjuter fart och många, 42 procent av alla bönder, är intresserade av att utveckla nya verksamheter på sina gårdar. Var åttonde bonde vill producera energi.


Det visar årets Lantbruksbarometer, den näst största kartläggningen någonsin av hur lantbrukarna ser på nuläge och framtid. Totalt har över 4 000 bönder intervjuats av SIFO på uppdrag av LRF, Föreningssparbanken och LRF Konsult.

Efter tre- fyra års negativ utveckling av lönsamheten ser det ut att ha vänt för svenskt lantbruk. Nu pekar kurvorna uppåt, om än från låga nivåer. Fler är nöjda med lönsamheten och fler vill investera i byggnader. Nedan följer Lantbruksbarometern i sammandrag:

Lönsamheten bättre

27 procent av bönderna är nöjda eller mycket nöjda med lönsamheten. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med förra året. Samtidigt minskar andelen som tycker att lönsamheten är dålig eller mycket dålig från 76 till 71 procent. Också det en minskning med 5 procentenheter.

►Mest nöjda med lönsamheten är grisproducenterna. 44 procent av dessa tycker att lönsamheten är god eller mycket god. Minst nöjda med lönsamheten är de lantbrukare som specialiserat sig på växtodling.

►71 procent av de tillfrågade tror att lönsamheten blir bättre eller oförändrad nästa år. Det är en ökning med 17 procentenheter från förra året. Andelen som tror att lönsamheten blir sämre har samtidigt minskat med 17 procentenheter från 42 till 25 procent.

►För att förbättra lönsamheten vill 53 procent effektivisera och 39 procent öka sin produktion. Det är en större andel än förra året. 41 procent vill öka samarbetet med andra.

Ökade investeringar och nya trender

Var fjärde bonde, 24 procent, planerar att göra väsentliga investeringar i byggnader under året jämfört med 21 procent i fjol. Andelen som vill investera i djurstallar ökar också efter en nedgång under 2003 och 2004. Antalet förprövade djurstallar ökade också påtagligt under 2005 för alla djurslag utom för gris.

►Var tredje lantbrukare, 32 procent, investerade i maskiner under 2005. Det är samma nivå som under 2004 och 2003 och den högsta nivån sedan 1995.

►Trenden mot färre och större mjölkgårdar fortsätter. 15 procent av mjölkbönderna tänker öka sin produktion under de närmaste tre åren, 44 procent tänker fortsätta som tidigare och 23 procent tänker upphöra.

►Jord- och skogsbrukets samlade låneskuld ökade till över 127 miljarder under 2005. Det är en ökning med 9 miljarder sen 2004. Den genomsnittliga skuldökningen under de senaste fem åren har varit 6,5 miljarder.

Energi lockar många…

►Nästan varannan, 42 procent, vill utveckla nya verksamheter på sina gårdar. 19 procent vill utveckla entreprenadverksamhet, 13 procent vill satsa på turism och hästar och var åttonde bonde, 12 procent vill producera energi.

►Flest bönder, 44 procent av dem som vill producera energi, vill producera energi av halm och spannmål. Vindkraft lockar hela 18 procent och 16 procent vill utnyttja skogsråvara för energiproduktion. Bara 8 procent vill utveckla salix.

…liksom Svenskt Sigill och KRAV

►Var sjunde bonde, 15 procent, vill i framtiden producera till Svenskt Sigill mot 9 procent idag. Störst är intresset bland gris- och mjölkproducenter samt växtodlare. Hela 20 procent av dessa vill producera till Svenskt Sigill. Andelen som vill bli KRAV-godkända ökar också från dagens 8 procent till 14 procent.

96 procent trivs med att vara bönder

►64 procent av lantbrukarna känner att de har konsumenternas förtroende mot 62 procent förra året. 56 procent vill rekommendera jobbet till den yngre generationen.
3 av 4 lantbrukare känner sig stolta över att vara bönder och hela 96 procent trivs med jobbet som bonde.


De 4016 telefonintervjuerna genomfördes av SIFO under perioden 3 januari- 4 februari 2006 Hela rapporten och diagram för fri publicering finns på www.lrf.se


För ytterligare information, kontakta:

Hans Wennberg, lantbruksansvarig FöreningsSparbanken, tel: 070 - 518 78 08 Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig LRF Konsult, tel: 070 - 540 88 75 Lars Höök, presschef LRF, tel: 070 - 521 52 07