Ekobrottsmyndigheten

2006 - Ännu ett mycket framgångsrikt år för Ekobrottsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 15:07 CET

Generaldirektör Gudrun Antemar har idag överlämnat Ekobrottsmyndighetens Årsredovisning 2006 till regeringen. I årsredovisningen konstateras bl.a. att 2006 har varit ännu ett framgångsrikt år för myndigheten och att verksamhetsresultaten på alla väsentliga områden är de bästa någonsin sedan myndigheten inrättades 1998.


- Jag är mycket nöjd med att vi för tredje året i rad förbättrar våra resultat säger generaldirektör Gudrun Antemar. Vi har tagit ytterligare steg mot vår vision om att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi har fokuserat resurserna till den allvarliga och grova brottsligheten och brottslighet som har kopplingar till annan grov kriminalitet. Där har vi vunnit terräng. Samtidigt har vi haft en snabb och rättssäker lagföring av mindre allvarlig brottslighet.

Några exempel på resultat under 2006 (2005 års resultat inom parantes):

- Antalet avslutade ärenden har ökat till 5 052 (5 027). Ärenden om allvarlig brottslighet har prioriterats och där är ökningen störst med 2 323 (2 056) ärenden, eller drygt 13 procent.
- Antalet lagförda ärenden har ökat till 1 411 (1 302). Ökningen avser främst allvarliga brott där ökningen är 677 (525), eller 29 procent.
- Antalet lagförda personer har ökat till 1 696 (1 626). Ökningen avser främst allvarlig brottslighet 922 (775) personer, eller en ökning med 19 procent.
- Lagföringsandelen - den andel av de anmälda brotten som leder till åtal eller strafföreläggande - har ökat till 33 (30) procent. Ökningen är störst när det gäller allvarlig brottslighet 34 (29) procent.
- Den genomsnittliga genomströmningstiden har minskat till 426 (440)dagar. Detta trots att ett stort antal gamla ärenden med mycket långa genomströmningstider har avslutats under året. Den genomsnittliga genomströmningstiden för mindre allvarlig brottslighet ligger på 44 dagar.
- Ekobrottsmyndighetens utredningsbalanser minskade till 2 290 (2 934) ärenden, eller med 22 procent.

- Vi fortsätter nu att arbeta snabbt, rättssäkert och resurseffektivt med sikte på väl utförda och avgränsade brottsutredningar och koncentrerade processer i domstol, säger Gudrun Antemar.
-------------------------------------------------------------------
För ytterligare information, kontakta

Gudrun Antemar, generaldirektör, tel 08-762 00 01
Lena Darås, ekonomidirektör, tel 08-762 00 14
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, tel 08-762 00 17, 070-653 31 59