Tific

2006 - ett rekordår för TiFiC

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:53 CET

2006 var ett rekordår för det svenska mjukvarubolaget TiFiC. TiFiC utvecklar mjukvara för automatiserad IT support med stora företag och supportleverantörer som målgrupp. Bolaget dubblade sin omsättning och lyckades under 2006 bryta sig in på den amerikanska marknaden och har fått viktiga amerikanska kunder i direkt konkurrens med de största konkurrenterna så som SupportSoft, Motive, Computer Associates och Gteko.

TiFiC har också som det första skandinaviska bolaget blivit utvald av BMC att bli en MarketZone partner. Denna status har endast ett fåtal i världen och den ges bara till bolag som BMC anser tillför dem strategiskt värde. Partnerskapet gör att BMC direkt kan återförsälja och leverera TiFiCs lösningar globalt.
TiFiC har framgångsrikt expanderat inom två nya affärsområden under 2006; support av mobiltelefoner och IT-support för konsumentmarknaden. Båda förväntas växa under 2007.

En kort sammanfattning av 2006 års höjdpunker:

· Dubblad omsättning
· Genombrott på den amerikanska marknaden
· Det första skandinaviska bolag som blivit utsedd till BMC MarketZone partner
· Två nya affärsområden; support av mobiltelefoner och IT-support för konsumentmarknaden

TiFiC ser mycket positivt på 2007. Partnerskapet med BMC väntas ge utdelning både på den skandinaviska och den amerikanska marknaden. Bolaget ser också mycket positivt på de två nya affärsområdena, speciellt support av mobiltelefoner där ett nytt samarbete med Teleca och AU-system förväntas ta fart under året.
Området automatiserad IT-support och självhjälp kommer också högre upp på företagens agenda och denna intresseökning förväntas kunna omsättas i nya affärer under 2007.


Pär Ribbner, VD
par.ribbner@tific.com
+46 708 688005

TiFiC är ett ledande företag inom utveckling av lösningar för automatiserad IT-support för stora organisationer och IT-förvaltningsföretag. TiFiCs lösningar effektiviserar IT-supporten för flera globala företag, bland bolagets kunder finns Volvo IT, Scania och TeliaSonera. TiFiCs grundare och anställda representerar framkanten inom uppfinnande, design och utveckling av andra generationens lösningar för automatiserad support.