Invest Sweden

2006 - Kraftig ökning för utländska investeringar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:53 CET

Utländska företag ökade sina investeringar i Sverige kraftigt under 2006. ISA medverkade till 38 procent fler investeringar jämfört med 2005. Det är företag från Kina och Indien som ökat sina investeringar mest i Sverige. Runt 1700 nya jobb skapades genom de investeringar ISA medverkade till.

De utländska investeringarna i Sverige ökar. Det visar årsrapporten från ISA som idag överlämnas till regeringen. Enligt årsresultatet ökade de investeringar där ISA bidragit från 140 till 193 jämfört med föregående år.

Även statistik från Riksbanken och Unctad pekar på att 2006 kommer att bli ett starkt år för utländska investeringar i Sverige.

- Detta resultat är ISAs hittills bästa, säger ISAs generaldirektör Kai Hammerich. Det grundas på ett långsiktigt arbete och samarbete med många aktörer. Investeringarna spänner över ett brett spektrum, från teknologidrivna till sysselsättningsintensiva. Dessutom har vi en gynnsam konjunktur.

De 193 investeringarna som ISA medverkat till har genererat cirka 1 700 nya jobb. Dessutom har drygt 2 500 arbetstillfällen övertagits. Närmare hälften av investeringarna har skett i områden utanför storstadslänen. Bland de regioner som haft en särskilt god utveckling under året är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Kalmar och Värmland. 25 procent av investeringarna har gått till regionala stödområden.


Majoritet nyetableringar
Majoriteten, 60 procent, av de investeringar där ISA medverkat är nyetableringar. Andelen strategiska allianser, t ex forskningssamarbeten mellan ett svenskt och ett utländskt företag, har ökat och är numera 17 procent. I övrigt sker investeringarna i form av förvärv och expansionsinvesteringar.

De investeringar som ISA medverkar till är ofta små och medelstora företag som med tiden utvecklas och växer i storlek. En uppföljning av de investeringar som ISA medverkade till 2002-2004 visar en ökning av antalet sysselsatta med 16 procent i förhållande till investeringstidpunkten. Detta visar att de nya utlandsägda företagen står för en hållbar verksamhet, fullt i klass med övriga företag.


Tillväxtekonomierna ökar
Investeringar kommer idag från världens alla delar - 36 länder - men Kina, USA, Tyskland och Norge svarar för majoriteten 2006. Bland de länder som visar den största ökningen under året finns tillväxtekonomierna Kina och Indien tillsammans med Norge.

- Tillväxtekonomierna är stora globala aktörer och de kommer att spela en allt större roll framöver. ISA har tidigt positionerat sig i t ex Kina, vilket nu ger resultat, säger Kai Hammerich.

IT, biovetenskap och detaljhandeln är även detta år de starkaste sektorerna. Under 2006 blev också turismsektorn mycket attraktiv för utländska investeringar.

Som exempel på investeringar där ISA tillsammans med andra aktörer medverkat under året kan nämnas japanska Eisai Sukoba som inlett ett forskningssamarbete inom området för Ahlzeimer, kinesiska Fanderduns etablering av ett internationellt handelscenter i Kalmar och franskägda TechCity Solutions som öppnat ett "call center" i Söderhamn. Ett annat fall där ISA bidragit är General Motors investering i forskning och utveckling vid Saab i Trollhättan.

- Gemensamt för de utländska investeringarna är att de på det ena eller andra sättet berikar Sverige och ökar den ekonomiska aktiviteten i landet. De bidrar till stärkt konkurrenskraft, ökad tillväxt och sysselsättning, säger Kai Hammerich.

Internationaliseringen innebär bl a att många svenska företag investerar utomlands. Mot denna bakgrund är det också viktigt att utländska företag är aktiva i Sverige. För 10 år sedan fanns ca 3 600 utländskt ägda företag i Sverige, idag är den siffran 10 400. Dessa företag sysselsätter 23 procent av de anställda i det privata näringslivet.


Bilaga: Investeringarnas utveckling globalt och i Sverige


För ytterligare information:
Annika Rembe, kommunikationschef ISA
annika.rembe@isa.se, 070-642 78 16Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i Japan, Kina och Nordamerika samt representationskontor i Danmark, Indien, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan och Tyskland. Därutöver samarbetar ISA nationellt med kommuner och regioner samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.