GE Real Estate AB

2006 var det bästa året i GE Real Estate Nordens historia

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:26 CET

Stockholm, 26 februari 2007: För GE Real Estate Norden var 2006 det bästa året i företagets historia. Omstruktureringen av portföljen och inriktningen på kommersiella fastigheter i Stockholm

och Göteborg innebar den högsta förvärvstakten någonsin. Under året ökade GE Real Estate fastighets-portföljen i Norden (inklusive samarbetspartners andel av gemensamt ägda fastigheter) med över 50 procent till 13,6 miljarder kronor, trots att bolaget avyttrade två stora delportföljer.Totalt förvärvades 101 fastigheter under året, varav den största transaktionen var fastighetsbeståndet som köptes av Fabege-ägda Tornet i Stockholm och Göteborg för cirka 4 miljarder kronor. Hyresintäkterna ökade under året med 11 procent till 976 miljoner kronor.Genom expansionen har även organisationen förstärkts med 13 medarbetare, motsvarande en procentuell ökning jämfört med föregående år med 16 procent.Lennart Sten, VD för GE Real Estate Norden, kommenterar: Tillväxt är basen för vår verksamhet. Under 2006 stärkte vi vår närvaro på den svenska marknaden ytterligare och under 2007 hoppas vi få en solid närvaro även i Finland. I Sverige kommer vi att fortsätta utöka fastighetsportföljen, samtidigt som vi fokuserar på våra hyresgästers förändrade behov och på att attrahera nya hyresgäster.GE Real Estate Nordens årsberättelse 2006 kan beställas på www.gerealestate.seKontakt:

Cecilia Ketels, Hallvarsson & Halvarsson, +46 709 71 12 74, cecilia.ketels@halvarsson.se

GE Real Estate (www.gerealestate.com) är en av världens främsta kommersiella fastighetsbolag med tillgångar på SEK 381 mrd (USD 54 mrd) i 24 länder i Nordamerika, Europa, Asien och Australien/Nya Zeeland. Utifrån moderbolagets kreditrating AAA, erbjuder GE Real Estate ett brett utbud av investeringslösningar i form av eget kapital vid förvärv eller utveckling och hypotektslån avseende förvärv eller omstrukturering av kommersiella fastigheter. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på 28 procent sedan 1993 är GE Real Estate en av världens snabbast växande och mest lönsamma fastighetsbolag. Framgången har skapats genom vårt goda rykte som samarbetspartner, vår kunskap och erfarenhet samt förmåga att skapa lösningar och möjligheter för fler än 5 000 fastighetsägare, entrepenörer, låntagare och mäklare världen över.

GE Commercial Finance (www.gecommercialfinance.com) erbjuder företag runt om i världen ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Med tillgångar på över SEK 1 640 mrd (USD 233 mrd) erbjuder GE Commercial Finance sina kunder lån, operativ leasing samt andra finansierings- och strukturella kapitallösningar så att de kan öka sin tillväxt.
GE Commercial Finance har huvudkontor i Norwalk, Connecticut/USA, och är ett helägt dotterbolag till General Electric Company (NYSE:GE) – en diversifierad koncern inom teknik, tillverkning och tjänster med verksamhet över hela världen.