Transportföretagen

2007 sattes rekord i svenskt transportarbete

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 10:13 CEST

Statistik visar nu att förra året blev ett rekordår för det svenska transportarbetet. Den siffra som Transportindustriförbundet presenterar i sin nya rapport "Godstransporterna, näringslivet och samhället" visar att det totala transportarbetet uppgick till 103,1 miljarder tonkilometer (antal ton som transporteras en viss sträcka), vilket är den högsta nivån någonsin och en ökning med 4,4 miljarder tonkilometer vid en jämförelse med 2006.

Ökningen 2007 förklaras av en ökad efterfrågan på svensk export samt en ökad inhemsk efterfrågan beroende på att sysselsättning och inkomst ökade. Detta gav i sin tur upphov till en ökad import som även berodde på ökade investeringar och inköp av insatsvaror till exportindustrin.

Rapporten innehåller förutom ett unikt, grundläggande siffermaterial också avsnitt
som analyserar transportsektorns historiska utveckling, nuvarande omfattning och framtida möjligheter.För mer information: Stefan Back, förbundsdirektör, Sveriges Transportindustriförbund,
070-578 79 09, eller pressekreterare Dag Gustavsson 070-319 24 44Transportindustriförbundet organiserar i Sverige verksamma godstransport-, speditions- och logistikföretag och representerar dem inför myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt. Läs mer på www.swedfreight.se