Post- och telestyrelsen, PTS

2008 är slutåret för sladdlösa analoga CT1-telefoner

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:33 CEST

Sladdlösa analoga telefoner av CT1-typ får inte användas i Sverige efter den 31/12 2008.

Skälet till att telefonerna ska bort från marknaden är att de använder frekvenser som ligger i GSM-bandet, och som behövs för mobiltelefoni. Om telefonerna används efter slutdatumet kan de störas av eller störa mobiltelefonin. Beslutet berör inte digitala sladdlösa telefoner, så kallade DECT-telefoner, som får användas i samtliga EU-länder. Utfasningen av CT1-telefoner sker i de flesta av EU-länderna under samma tidsperiod, fram till och med 2008.

Det finns inget enkelt sätt för konsumenter att särskilja en CT1-telefon från en DECT-telefon, men om det står att telefonen är analog eller att den använder frekvenserna 914 - 915 MHz/959 - 960 MHz så är det en CT1- telefon. Står det "DECT" eller "digital" på telefonen är den inte av CT1-typ. Konsumenter som har frågor om sina telefoner kan vända sig till försäljningsstället eller tillverkaren.

Gamla CT1-telefoner bör lämnas till återvinning av miljöfarligt avfall, då de innehåller nickel-kadmium-batteri.

Kommunikationsmyndigheten PTS övervakar att all teleterminal- och radioutrustning som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de tekniska och administrativa krav som ställs på sådan utrustning.

Mer information om CT1-telefonerna


För vidare information:
My Bergdahl, tfn: 0730-66 57 23