RTS

2009 års konjunkturbarometer för turistnäringen presenteras

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:31 CEST

Turismen slog alla rekord år 2008 och efter åtta år i rad av tillväxt är omsättningen nu 244 miljarder (Tillväxtverket den 30 juni). RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, i samarbete med regionala turistorganisationer, har frågat näringens företagare om utvecklingen för 2009.

 

Undersökningen visar att 65 procent ser positivt på den ekonomiska utvecklingen i näringen. Över 50 procent planerar för nyinvesteringar samt att lönsamhet och tillväxt är de viktigaste frågorna för företagarna. Över 80 procent beräknar att öka antalet anställda eller att antalet anställda kvarstår. Det är främst små till medelstora tillväxtbolag, aktiva inom privatresesegmentet, som förväntas slå nya omsättningsrekord under 2009.

- Årets konjunkturbarometer ger många positiva signaler om tillväxt och utveckling hos landets turistföretagare. Näringen mognar, men de mindre aktörerna behöver professionaliseras och utvecklas i takt med att efterfrågan ökar. Inte minst då kronkursen leder till fler utländska turister och då nio av tio svenskar stannar hemma under sin semester. Förhoppningen är att RTS Konjunkturbarometer ska vara ett värdefullt verktyg för utveckling av små till medelstora turistföretag runtom i Sverige", säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

 

I 2009 års konjunkturbarometer ingick 1701 verksamheter, varav 907 responderade.
Undersökningen utfördes i samarbete med 18 regionala turistorganisationer som distribuerade enkäten till det lokala nätverket av rese- och turistföretagare. Undersökningen utförs på nationell nivå, men segmenteras även till regionala rapporter.

Konjunkturbarometern presenteras årligen och baseras på en kvantitativ enkätundersökning hos landets rese- och turistföretagare. Undersökningen syftar till att följa och stimulera utvecklingen av näringens företagare via konjunkturbarometer. Barometern ger en situationsanalys av olika förhållanden, i relation till tid och samhälleliga förändringar.


Läs hela rapporten på www.rts.se.


För mer information, kontakta:
Jan Lundin, vd, Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, 070-458 27 29, jan.lundin@rts.se
Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen, RTS, 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se.
RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS medlemmar representerar över 1500 bolag verksamma inom rese- och turistnäringen. För vidare information, gå in på www.rts.se.