HQ Fonder AB

2009: Fördubblat utbud av ETF:er

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 14:29 CET

Intresset för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, blir allt större. De senaste tre åren har omsättningen i hävstångs-ETF:er på Stockholmsbörsen trefaldigats från 50 till 150 miljarder kronor. Samtidigt utvecklas utbudet snabbt. Under 2009 nästan fördubblades antalet börshandlade fonder.

Att intresset ökar är inte förvånande, för det här är en internationell trend. Allt fler upptäcker fördelarna med ETF:er”, säger Jacob Sternius, ansvarig för ETF:er på HQ Bank.

Börshandlade fonder, eller ETF:er, kombinerar aktiens flexibilitet med fondernas fördelar. Precis som en aktie kan en ETF köpas och säljas flera gånger per dag, och precis som en fond har vissa ETF:er en bred exponering mot till exempel ett index.

De allra mest populära ETF:erna i Sverige är de med inbyggd hävstång. Hävstångs-ETF:er strävar efter att avkasta som underliggande index gånger hävstången, på daglig basis. Om index stiger 1 procent och hävstången är 2 kommer fonden att avkasta +2 procent. En omvänd hävstångsfond avkastar istället +2 procent när index faller 1 procent. Under 2009 handlades hävstångs-ETF:er på Stockholmsbörsen för drygt 150 miljarder kronor, vilket är tre gånger mer än under 2007.

Samtidigt utvecklas marknaden, både i Sverige och internationellt. Enligt Deutsche Bank finns det drygt 1000 börshandlade fonder noterade i euroland och drygt 900 i USA. Sverige ligger fortfarande efter, men under 2009 fördubblades antalet ETF:er noterade på Stockholmsbörsen, från sju till 14. Vid årsskiftet noterade Handelsbanken två av sina börshandlade fonder, varför det idag finns totalt tolv.

Fram till 2009 var Handelsbanken ensam med sina sju börshandlade fonder, men med vårt inträde har utvecklingen gått snabbt. HQ Bank har på kort tid lanserat tre nya börshandlade fonder vilket också har fått Handelsbanken att öka takten. För kunden betyder denna nya konkurrens fler produkter och bättre priser”, säger Jacob Sternius.

Det senaste tillskottet på den svenska marknaden är HQ Banks Nasdaq 100 ETF, en börshandlad fond som ger exponering mot den amerikanska teknikbörsen Nasdaq. Denna ETF handlas utan hävstång, vilket gör den lämplig även för långsiktigt sparande.

Omsättningen på 150 miljarder kronor i hävstångs-ETF:er är mer än vad som omsattes i aktier på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Omsättningen i aktier har för övrigt sjunkit kraftigt på senare år. Under 2009 omsattes aktier för 3 393 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Det är en kraftig minskning från 2008, då aktier för 4 694 miljarder handlades, och nästan en halvering från 2007 då aktier för 6 500 miljarder kronor omsattes.

Se bifogad fil för fullständig rapport med tabeller.
Rapporten finns även på www.hq.se/etf