Alecta

2009: Hög avkastning och fokus på kostnader

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:27 CET

Alectas totalavkastning 2009 översteg den nedgång vi hade under finanskrisens värsta år 2008. Det gäller både totalt sett och för den premiebestämda Alecta Optimal Pension.

Avkastningen under 2009 i Alecta Optimal Pension var 22,9 procent (-16,5 procent). Alecta Optimal Pension är ett fondliknande pensionssparande med premiegaranti som kombinerar låga avgifter med hög aktieandel och en rättvis fördelning av hela avkastningen varje månad. Trots finanskrisen har värdet på insatta premier vuxit med 13 procent sedan start i augusti 2007 fram till utgången av 2009.

- Det är viktigt att Alecta Optimal Pension presterar så bra som den gör. Alecta är det mest valda bolaget inom ITP 1 och samtidigt ickevalsalternativ. Det är vårt ansvar att se till att även de som inte väljer får en bra pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Totalavkastningen för Alectas samlade portfölj blev 12,8 procent 2009 jämfört med -7,4 procent 2008. Den genomsnittliga årsavkastningen för Alectas samlade portfölj de senaste fem åren var 6,2 procent. Senast tillgängliga siffror visar att Alecta ligger 0,4 procentenheter per år högre än branschens femårsgenomsnitt för avkastningen. Alectas kollektiva konsolidering för de förmånsbestämda försäkringarna förstärktes med 29 procentenheter under 2009 och uppgick vid årets slut till 141 procent. Solvensgraden steg från 128 till 163 procent under 2009. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Under 2009 uppgick Alectas samlade förvaltningskostnadsprocent, beräknad som driftskostnaderna i förhållande till förvaltat kapital, till 0,24 (0,32). Motsvarande nyckeltal för pensionsprodukter var 0,17 (0,22). Kostnadsnivån för 2008 påverkades temporärt av en nedjustering av värdet på ett nytt försäkringssystem som togs i drift under det året. Ett besparingsprogram genomfördes under 2009 för att sänka kostnadsnivån med minst 150 miljoner kronor per år från 2010.

- Som prispressare på tjänstepensionsmarknaden har vi i Alecta stort fokus på kostnaderna. Under 2009 tog vi omställningskostnader för besparingsprogrammet och under 2010 kommer vi att se effekterna genom tydligt lägre driftskostnader, säger Staffan Grefbäck.


För mer information
Staffan Grefbäck, vd, Alecta, telefon: 08-441 65 62

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 450 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.