Fortum Sverige AB

2009 - rekordår för Fortums kärnkraftverk

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:50 CET

År 2009 blev ett rekordår för Fortums kärnkraftverk Lovisa i Finland, både när det gäller driftssäkerhet och mängden producerad el. Sammanlagt producerades 8,15 terawattimmar el under året och det inträffade inte en enda incident som omfattas av den internationella klassificeringsskalan INES.

Driftfaktorn, som anger en anläggnings produktion i förhållande till den nominella effekten under en viss tidsperiod, uppgick till 95,7 procent. Både storleken på produktionen och driftfaktorn är rekord. Den höga driftfaktorn placerar dessutom Lovisa kraftverket i världsklass.

Även reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 som delägs av Fortum, satte förra året nytt produktionsrekord med en ännu högre tillgänglighet.

Planer för framtiden – nyrekryteringar och nya projekt


Under 2009  fortsatte de tekniska förberedelserna för den nya kraftverket, Lovisa 3. Fortum lämnade in en ansökan om principbeslut för byggandet av en ny kärnkraftverksenhet till statsrådet den 5 februari 2009. Ett principbeslut väntas under detta år. 

Vid Lovisa kraftverk finns idag cirka 490 Fortummedarbetare och 100 medarbetare som är anställd av annan part.

Inom personalgruppen pågår en generationsväxling och under 2009 gjordes 20 nyrekryteringar.

Fortum hör till Europas renaste elproducenter. 2008 var 92 % av företagets elproduktion i Norden koldioxidfri och 46 % av produktionen producerades med förnybara källor.

Vid ytterligare frågor, kontakta:


Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 445 332

Göran Hult, Senior Advisor, Fortum Kraft, tel: 0703445498

Peter Tuominen  Manager Public Affairs, Fortum Kraft  +358504524760


Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.