SVEP Information & Service AB

2009 - ytterligare ett starkt år för värmepumpbranschen i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 12:29 CET

Den starka efterfrågan på värmepumpar i Sverige består. Det låga ränteläget och de förmånliga villkoren för ROT-avdraget har varit de starkast drivande krafterna för värmepumpbranschen under 2009.

- Trots lågkonjunktur och en lång rad år med mycket hög försäljningsvolym har värmepumpbranschen ytterligare stärkt sina marknadsandelar på värmemarknaden, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Då beslutet att ändra värmesystemet väl är fattat är någon typ av värmepump det självklara valet för en övervägande majoritet av de svenska villaägarna. I dagsläget används värmepump i hälften av alla småhus och det blir allt vanligare i flerbostadshus och kommersiella lokaler. Totalt såldes drygt 27 000 bergvärmepumpar, knappt 16 000 luft-vattenvärmepumpar och drygt 13 000 frånluftvärmepumpar under 2009. Statistikunderlaget för försäljningen av luft‑luftvärmepumpar är något mer osäkert, men enligt SVEPs preliminära bedömning uppgick försäljningen till ca 60 000 enheter. Det totala värdet av all nyförsäljning inom värmepumpmarknaden beräknas uppgå till ca 7,5 miljarder kronor. Framtidsutsikterna för värmepumpmarknaden är fortsatt goda.

- Vi ser inga tecken på större förändringar på marknaden den närmsta tiden. Ett ökat fokus på energieffektivisering och användning av förnybar energi befäster värmepumpbranschens marknadsställning, säger Martin Forsén.

Det finns i dag drygt 900 000 värmepumpar i drift i Sverige i dag. Under den tidsperiod då dessa värmepumpar tagits i drift (1990-2009) har användningen av eldningsolja minskat med 72 % samtidigt har användningen av el för uppvärmning minskat med 27 %.

- Att investera i värmepumpteknik har kommit att bli det svenska folkets favoritåtgärd för att bidra till energiomställningen av Sverige, säger Martin Forsén.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se

08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se

08-522 275 02