Aktiebolaget Åkerikonsult

2011 års bästa examensarbete om godstransport på väg

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 16:58 CET

Det blev uppsatsen ”Att sätta gränser – Transporter i egen regi eller genom outsourcing?” som vann Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg 2011. Uppsatsen är skriven av Björn Klang och David Thorsell vid Södertörns högskola som nu delar priset 10 000 kr.

Björn Klang och David Thorsell mottog sitt pris på onsdagen av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson vid den årliga konferensen för Sveriges lastbilscentraler.

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att själva äga eller outsourca hela eller delar av transportfunktionen. Ett ämne som mycket berör åkerinäringens företag som ju utför kollektivtransport av gods åt andra aktörer.

– Uppsatsens analys och tankar kan ge insikt i vilka kunder som särskilt kan ha behov av att outsourca sina transporter samt inspirera till slipning av åkeriföretagens försäljningsargument, säger Mikael Nilsson, juryordförande och tillika ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Juryn motiverar det vinnande förslaget så här:

”Klang och Thorsell tar läsaren med övertygande tydlighet på en resa mellan teoretiskt djup och praktisk implementering. Utan att göra avkall på marknadsnära tänk beskriver man utifrån en teoretisk referensram ett empiriskt material och belyser särskilt påverkansfaktorernas och osäkerhetens betydelse för outsourcing-valet.”

Pristagarnas intresse för transporter är märkbart även i deras val av sysselsättning efter studierna. Björn Klang deltar idag i DB Schenkers traineeprogram och David Thorsell arbetar med logistikadministration på IKEA i Barkarby.

Juryn har bestått av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson, Rikard Engström, Ph D inom Logistik och Transportekonomi och Hans Engström, informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete sker årligen och är öppen för studeranden vid svenska högskolor och universitet och för uppsatser på C eller D-nivån som godkänts av respektive institution.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och har cirka 8500 medlemmar. Organisationen arbetar för en sund utveckling av branschen och stödjer medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying.

För mer information:

Hans Engström, informationsansvarig, 070-226 30 90

Björn Klang, 0736 96 81 55, David Thorsell, 0734 34 57 66

Bild på pristagarna

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.