NS Sensus

2012-08-29 Skrivelse till Försäkringskassans generaldirektör m.fl. om missbruk av skattebetalarnas medel

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:30 CEST

EU-rättigheten till fri rörlighet har generellt och systematiskt underlåtits av Försäkringskassan vid gränsöverskridande vård handläggning över tid.

 Det är att missbruka skattebetalarnas medel och dessutom skapar det enorma kostnader för samhället via domstolsprocesser och lidande för de drabbade och dess anhöriga.

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-ang%C3%A5ende-missbruk-av-skattemedel-och-undanh%C3%A5llan-av-EU-r%C3%A4ttighet-till-fri-r%C3%B6rlighet-20120828.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/