Aktiebolaget Åkerikonsult

2012 års bästa examensarbete om godstransport på väg

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:04 CEST

Uppsatsen ”Why does a sleepy driver continue to drive?” vann i år Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg. Uppsatsen är skriven av Joel Johansson vid Linköpings Universitet som nu får priset om 10 000 kr.

Joel Johansson mottog sitt pris på onsdagen av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd vid invigningen av Transportveckan med Lastbil 2012 på Elmia i Jönköping.

Uppsatsen syfte är att undersöka hur lastbilsförare upplever och motverkar trötthet i sin dagliga gärning. Ett bekymmer som kan få stora konsekvenser såväl för enskilda personer som för företag och förstås även för samhället.

– Studien tar upp ett viktigt och intressant ämne som är relevant inom området trafiksäkerhet som för Sveriges Åkeriföretag är prioriterat, säger Mikael Nilsson, juryordförande och tillika ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Juryn motiverar det vinnande förslaget så här:

Johansson behandlar ämnet, och problemställningarna, på ett djuplodande, intresseväckande och övertygande sätt när han med verktygen empiri, teori och analys skickligt guidar läsaren mot en ökad förståelse för problemställningens olika delsvar. Uppsatsen bidrar till att den till synes enkla frågan belyses såväl utifrån en praktisk som utifrån en teoretisk horisont där åkarens vardag står i fokus.

Juryn har bestått av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson, Rikard Engström, Ph D inom Logistik och Transportekonomi och Hans Engström, informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete sker årligen och är öppen för studeranden vid svenska högskolor och universitet och avser uppsatser på C eller D-nivån som godkänts av respektive institution.

För mer information:
Hans Engström, informationsansvarig, 070-226 30 90
Joel Johansson, 073-7853848

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer. Organisationen arbetar för en sund utveckling av branschen och stödjer medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying.