Bring

2012 var ett bra år för Posten Norge

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:30 CET

2012 var ett bra år för Posten Norge

Postenkoncernen redovisade ett driftsresultat före engångseffekter och nedskrivningar på 1 116 miljoner NOK år 2012. Det är 65 miljoner NOK bättre än 2011.

År 2012 uppnådde Posten Norge en leveranskvalitet på 85,3 procent på A-post som leveras över natt.

– 2012 blir det femte året i rad med resultatframgång. Det beror på att vi har genomfört betydande kostnadsreduktioner samtidigt som vi har lyckats bra på marknaden. Det har varit ett bra år för Posten, säger koncernchef Dag Mejdell på Posten Norge.

Kontinuerlig omställningEftersom folks vanor förändras utvecklas Posten kontinuerligt. De kommande två åren kommer man att öppna 170 Post i Butik bland annat för att erbjuda alla som handlar på nätet ökad tillgänglighet.

– Det är en del av vårt systematiska arbete med förbättring och effektivisering. Totalt sett har våra förbättringsprogram bidragit med över 3 miljarder NOK till långvariga förbättringar sedan 2008, säger Mejdell.

Stabila intäkterUnder 2012 uppgick driftsintäkterna till totalt 22 924 miljoner NOK, vilket motsvarar nivån från 2011.

I postsegmentet var omsättningen lägre än i fjol till följd av fallande volymer inom både adresserad och oadresserad post. I logistiksegmentet bidrog förvärven av logistikföretag till omsättningstillväxten.

– Vi har varit bra på att reducera kostnader, men vi måste även öka intäkterna. Därför har vi som första postföretag upprättat en separat division för e-handel. Vi förbereder oss nu på att bli den föredragna leverantören för såväl mottagare som avsändare. Denna marknad växer årligen med 15 procent, säger koncernchef Dag Mejdell.

Större i NordenPostenkoncernen har ambitionen att växa i Norden. År 2012 organiserade man logistiksegmentet efter land, bland annat för att möjliggöra bättre tillväxt utanför Norge. Det svenska transportföretaget Ekdahls Åkeri förvärvades under det fjärde kvartalet och integreras nu i Bring i Sverige som ett led i arbetet med att bygga upp ett nationellt godsnätverk. Koncernens verksamhet utanför Norge hade samlade driftsintäkter på 6 434 miljoner NOK år 2012, vilket motsvarar nivån från 2011.

– Nästan var tredje krona som vi omsätter kommer från verksamheter utanför Norge. Vi vill ha en ännu starkare position i Sverige och kommer att fortsätta vår tillväxt där, säger Mejdell.

Stabil kvalitetÅr 2012 uppnådde Posten Norge en leveranskvalitet på 85,3 procent på A-post som leveras över natten. Det är samma nivå som 2011 och 0,3 procentpoäng högre än koncessionskravet.

Färre sjukaPosten har under en lång tid satsat systematiskt på HMS. HMS-resultaten förbättrades även under 2012. Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procentpoäng till 6,9 procent, och antalet skador som leder till frånvaro halverades.

– Nu erbjuder vi vår personal hälsotester. Det har haft stor effekt på sjukfrånvaron och andra hälsofaktorer som t.ex. kolesterol och vikt. För varje krona vi investerar i hälsa får vi tillbaka 3,5 kronor. Om effekten skulle visa sig vara lika stor för alla våra anställda skulle vi kunna spara samhället 150 miljoner NOK i sjukfrånvarokostnader, säger Mejdell.