Inlandsinnovation AB

"2014 ett bra år, nu ökar vi takten"

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 18:04 CEST

Inlandsinnovations Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på www.inlandsinnovation.se

Under 2014 ökade Inlandsinnovation antalet portföljföretag från 25 till 43 varav två nya tillväxtkassor startades. Inlandsinnovations vd sammanfattar året som ett bra år som lagt grunden för ännu fler investeringar nästa år.

– Vi har hittat vår modell för investeringar, att framför allt göra direktinvesteringar med eget kapital i små och medelstora företag som vill och kan växa. Nästa år är målet att öka investeringstakten ytterligare i hela vårt verksamhetsområde, säger Peter Gullander.

2014 – året i siffror

  • -Antal företag som Inlandsinnovation investerat i: 29 (45 sedan start)
  • -Varav nya företag i portföljen: 18
  • -Antal exit: 1 (2 sedan start)
  • -Nya bearbetade förfrågningar: 107 (423 sedan start)
  • -Portföljinvesteringar: 162 MSEK (737 MSEK sedan start)
  • -Justerat eget kapital: 1 945 MSEK

Årsredovisningen fastställs vid årsstämman den 28 april.

För mer information:

Peter Gullander, vd, 073-838 18 00

Barbro Ederwall, ekonomichef, 070-334 33 85

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en investeringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 9 anställda och kontor i Östersund.