Västra Hamnen Rotaryklubb – Malmö

​2015 – ett år då Rotary satsade på ungdomar och integration

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:13 CET

På bilden: Eva Klevås och Jehoshua Kaufman, aktiva i Västra Hamnens Rotarygrupp för samhällstjänst.

En av Rotarys grundidéer är att ta en aktiv del av samhället för att på så sätt bidra till att förbättra människors liv. Under 2015 har Rotary Västra Hamnen medverkat i tre olika Malmöprojekt.

Eva Klevås, som ansvarar för att organisera Rotarygruppens samhällstjänst, förklarar att man har valt att fokusera på områden där insatserna gör en tydlig skillnad.

– I vår Rotarygrupp finns en stor professionell kompetens och en genuin vilja att bidra. Det ser jag som vår största styrka. Vi skulle visserligen kunna skänka pengar till stora organisationer som Cancerfonden, men där skulle våra bidrag förmodligen försvinna i mängden. Genom att göra små, lokala och konkreta insatser har vi under 2015 lyckats göra livet lite bättre för utsatta grupper i Malmö.

Under 2015 har Rotarygruppen i Västra Hamnen fokuserat på tre projekt: BUFFF, Drömmarnas hus på Rosengård och samt stöd till mammor med tidigare drogmissbruk.

BUFFF – stödjer barn och ungdomar
BUFFF (tidigare Bryggan) är en organisation som stödjer barn och ungdomar som har en familjemedlem som sitter i fängelse.

För BUFFF är det viktigt att ha medlemmar eftersom man därför får mer ekonomiska bidrag från kommunen. Samtliga Rotarianer i Västra Hamnen är därför medlemmar i BUFFF. Till alla externa föredragshållare skänker klubben automatiskt ett års medlemskap i föreningen.

Andra bidrag är coachning och revisionsarbete som Rotarys medlemmar bjuder på. Några av klubbens medlemmar är dessutom direkt involverade i BUFFFs styrelsearbete.

Drömmarnas hus – ett multihus för barn och unga
På Drömmarnas hus jobbar man med skratt, kultur och för att integrera Rosengård med övriga Malmö. Drömmarnas hus finansieras bland annat av Malmö stad, Region Skåne, Kulturrådet och många fler, vilket innebär att ekonomin inte är ett större problem.

– Rotary Västra Hamnens inblandning är mer av ett samarbete där vi har möjlighet att bidra med vår tid, erfarenhet och kunskaper. Integrationsarbete handlar om så mycket mer än bara pengar. Att bara få sitta ner och vara ett bollplank till den här organisationen har varit väldigt utvecklande för oss alla.

Stöd till mammor med tidigare drogmissbruk
Sedan ett par år tillbaks har Rotary Västra hamnen även bidragit med hjälp till kvinnor som tidigare missbrukat men blivit drogfria i samband med graviditet. Stödet går ut på att öka tilliten mellan barn och mamma, men även pappa. Man har bidragit till babysim under barnets första levnadsår. En del kvinnor, som inte bor så tillgängligt, får hjälp med buss- och tåg-kort för att kunna göra utflykter under sommaren. 

Under 2016 kommer Rotarygruppen att fortsätta sitt arbete med lokal samhällstjänst.

– Det här är ett arbete som skänker mycket glädje i det lilla. Vi ser att våra insatser gör skillnad för människor i vår närhet och det är vad Rotary till stor del handlar om, avslutar Eva Klevås.
Västra Hamnen Rotaryklubb – Malmö

Västra Hamnens Rotaryklubb är en modern klubb med starka rötter. Ambitionen är att vara en dynamisk samlingsplats i Malmös mest växande och expansiva stadsdel. Målet är att leva upp till Rotarys värderingar i en modern vardag, att skapa goda förutsättningar för gott kamratskap och nätverk.

Västra Hamnens Rotaryklubb genomför insatser för olika projekt som tandvård för hemlösa, hjälp till utsatta kvinnor, böcker till skolbibliotek m.m. Som medlem bidrar man med sin kunskap, tid och ibland även med pengar. En del av medlemsavgiften doneras internationellt till The Rotary Foundation.

Våra möten sker varje onsdag morgon klockan 7:15 på Restaurang Välfärden på MINC.