Farmaceuter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden

2016 års Nippe-stipendium utlyses - vem blir det i år?

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 20:44 CEST

Farmacevter utan Gränser utlyser härmed 2016 års stipendium till minne av Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist som gjorde stora insatser för svensk och internationell farmaci och bl.a. grundade Farmacevter utan Gränser (FuG) i Sverige.

Behörig att söka eller nomineras är de som verkar i FuGs anda för förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Du kan nominera dig själv eller annan person, den som nominerar ska ha betalat in medlemsavgift till FuG för 2016.

Motivering eller projektbeskrivning innehållande vad som redan genomförts, pågår eller är i planeringsstadiet ska inkomma senast söndag 30 oktober till FuGs e-post info@fug.se. Stipendiet delas sedan ut under Läkemedelskongressen 8-9 november och ger stipendiaten förutom äran och en mindre summa pengar också tillgång till FuGs kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

Här kan du läsa mer om stipendiet samt om tidigare års stipendiater och deras projekt. Donationer till Nippefonden är varmt välkomna - sätt in valfri summa på plusgiro 25 71 99 – 0 eller swisha till 1231376433, kom ihåg att skriva "Nippe" i meddelanderaden för betalningen.

Vid frågor eller om ni vill komma i kontakt med tidigare års stipendiater – kontakta FuG på info@fug.se

FuG Sverige (PwB Sweden). Voluntary forces of Pharmacists in Sweden making a difference for health and medical knowledge globally. Web page www.fug.se e-mail address info@fug.se