LegalWorks

2018 var året då chefsjuristerna fick tech-ångest och hanterade ökad komplexitet utan extra resurser

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 13:16 CET

Varje år genomför LegalWorks tillsammans med sina nordiska samarbetspartners i ALT Nordic en attityd-undersökning bland nordiska chefsjurister. LegalWorks VD Anna Lensmar-Friedman har liksom tidigare år haft nöjet att studera siffrorna, göra uppföljningsintervjuerna och fånga trenderna som utgör grunden för rapporten.

"Executive summary: Det är dags att prata mer om människorna och mindre om tech," säger hon i en kommentar till årets rapport.

Rapporten visar att flertalet chefsjurister upplever att deras arbetsuppgifter fortsätter expandera. Det var länge sedan det räckte att vara en duktig jurist i en ständigt växande regulatorisk flora. Till detta har kommit önskan om att juristen verkligen ska förstå affären och vara en pragmatisk business partner. 2018 adderas ett ytterligare önskemål; nämligen att chefsjuristen dessutom ska vara en digital strateg. Allt detta utan att få ökad budget för de nödvändiga förändringsprocesserna.

"Vi som jobbar med att bygga juristteam och identifiera chefsjuristernas drivkrafter och behov till vardags, vet att det här är en väldigt högpresterande grupp som normalt alltid levererar det som önskas," fortsätter Anna Lensmar-Friedman. "Nu har de emellertid stött på ett problem som de inte riktigt vet hur de skall angripa. De har fått tech-ångest helt enkelt och deras vanliga strategier för att ta sig an komplexa problem fungerar inte för digitalisering."

"Vi bedömer därför att vårt affärsområde för legal operations kommer att växa under 2019, kopplat till bolagsjuristernas behov av stöd i sina digitaliseringsprojekt," säger Leif Frykman grundare av LegalWorks. "Jurister, som normalt sett inte är så roade av processmappning och flödesanalyser, kommer att behöva ägna sig åt detta en hel del under de kommande åren."

"Men man ska komma ihåg att allt är inte är tech tools och 'hard side' i legal operations. Hur man bygger team med fokus på framtidens färdigheter, hur man motiverar, utvecklar och skapar psykologisk trygghet i gruppen, är centralt i en sån här förändringsprocess. Det är viktigt att förstå hur vi som individer och team reagerar på förändring i arbetssätt och organisation. En ökad förståelse och kunskap kring medarbetares upplevelser och beteenden i samband med organisationsförändring är ofta avgörande för att projektet lyckas. Det är minst lika viktigt att investera i människorna som i tekniken," avslutar Anna Lensmar-Friedman.

Läs den fullständiga rapporten här.

Kontaktpersoner:
Anna Lensmar-Friedman, CEO LegalWorks tfn 076-000 25 55
Leif Frykman, Founder LegalWorks tfn 076-324 53 38. 

Legal Operations, Legal Recruitment, Performance Optimization, Change Management, Digitalisation, Legal Tech Tools.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi jobbar med löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell. Vi har idag ca 30 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister från olika branscher. Vi har expertis inom många juridiska område, bl a inom dataskydd, offentlig upphandling och compliance, och vi hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras. www.legalworks.se

Kontakta gärna:

Anna Lensmar-Friedman, VD, alf@legalworks.se, +46760002555

Ulf Lindén, grundare, ulf.linden@legalworks.se, +46761111730

Leif Frykman, grundare, leif.frykman@legalworks.se, +46763245338