Cancer- och Allergifonden

​2019 års pris till minne av Lennart Sparell tilldelas Doktor Johan Bengtsson-Palme, Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 10:12 CEST

Johan Bengtsson-Palme, mottagare av Lennart Sparell-priset 2019. Foto: Cecilia Hedström

Lennart Sparell-priset är ett nyinstiftat pris av Cancer- och Allergifonden och delas ut för första gången 2019. Lennart Sparell grundade Cancer- och Allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart avled våren 2018 och för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med fonden har styrelsen beslutat att inrätta detta pris.

Johan Bengtsson-Palme är den förste att tilldelas Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell. Priset tilldelas forskare, eller andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller närliggande områden, som vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande paradigm.

Johan Bengtsson-Palme forskar på hur olika läkemedel, och då framförallt antibiotika, påverkar miljön. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika - ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

- Det är förstås en stor ära att tilldelas detta pris, väldigt roligt och stimulerande. Det är alltid svårt att bedöma sin egen gärning och forskning, så det är verkligen uppmuntrande att få den här typen av erkännande och jag tar det som ett kvitto på att det finns värden i att tänka lite utanför boxen. I vår forskargrupp har vi tänkt kring risker med antibiotikaexponering som inte så många andra inom området tar upp, säger Johan.

Prismotivering
Att bakterier med förmåga att orsaka sjukdomar i ökande grad blir motståndskraftiga mot antibiotika är en av vår tids stora hälsoutmaningar. Johan Bengtsson-Palme tilldelas det nyinstiftade priset till Lennart Sparells minne för sin forskning kring hur ekologiska och evolutionära skeenden i den yttre miljön bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens med åtföljande negativ påverkan på människors hälsa.

En längre artikel om Johan Bengtsson-Palme och hans forskning finns på www.cancerochallergifonden.se.

Priset, som är på 125 000 SEK, kommer att delas ut under en prisceremoni den 10 juni i Stockholm. För frågor och mer information om årets pristagare, prisceremonin eller om Lennart Sparell-priset, vänligen kontakta:

Katarina Krzyzinska, Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden
Tel: 076-8470700
E-post: katarina@cancerochallergifonden.se

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi.

Bifogade filer

PDF-dokument