203 Web Group

203 Web Group: Fortsatt tillväxt och renodling

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 08:36 CEST

För fullständig rapport, se bifogad pdf-fil eller besök www.203webgroup.se

SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2013

* Nettoomsättningen uppgick till 13 252 TKR (6 748) vilket är en ökning med 96,4 %
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 535 TKR (- 554)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 19,13 % (- 8,21)
* Resultat efter skatt uppgick till 1 057 TKR (- 1 392)
* Resultat per aktie uppgick till 0,07 KR (- 0,11)

SAMMANDRAG JAN - JUNI 2013

* Nettoomsättningen uppgick till 24 334 TKR (12 584) vilket är en ökning med 93,4 %
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3 593 TKR (385) vilket är en ökning med 833,2 %
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 14,77 % (3,06) vilket är en ökning med 11,71 %
* Resultat efter skatt uppgick till 750 TKR (- 1 297)
* Resultat per aktie uppgick till 0,05 KR (-0,12)

KONCERNEN Q2

* 71 miljoner besökare under Q2
* Avyttring av sajterna Kontosmart.se och Företagsinfo.se
* 1,8 mkr i utvecklingskostnader med en rörelseresultatspåverkan om drygt 1 mkr


HITTARECEPT GLOBALT

* 21 milj besökare/månad
* 524 % trafikökning per månad mot förra året
* 6 nya marknader, 37 marknader totalt
* Ny plattform testad med goda resultat


ÖVRIGA VARUMÄRKEN

* 4,2 milj besökare/månad
* 62 % trafikökning per månad mot förra året
* Dubblad trafik på Bilweb.se med ny design
* Positivt utfall i rättstvist gällande Matklubben.se


VD HAR ORDET

203 Web Group redovisar ännu ett kvartal med fortsatt stark tillväxt. Det andra kvartalet visar  att vi har en mycket god underliggande lönsamhet i vår affärsmodell. Med den vetskapen och tryggheten i ryggen kommer vi framåt att prioritera att bygga uthållig tillväxt framför hög lönsamhet med sikte på att göra Hittarecept till världens största matsajt.

Vi har uppnått många delmål under det första halvåret; Hittarecept är nu världens näst största matsajt, Matklubben.se har över 1 miljon registrerade medlemmar och Bilweb.se har fördubblat sin trafik sedan den nya designen lanserades. Vi har även utvärderat och renodlat vår produktportfölj för att kunna fokusera ytterligare på Hittarecept, som är en av de verksamheter vi tror mest på ur ett långsiktigt perspektiv.

Förra året präglades av expansion och tillväxt på högsta växeln, vilket medförde en hel del förändringar för bolaget. Vi tredubblade antalet anställda och ökade vår nettoomsättning med nästan 75 % under fjolåret. Att ha haft möjlighet att kunna expandera så pass snabbt har öppnat många dörrar för oss men det har även tyngt kassaflödet rejält. Att redan efter andra kvartalet 2013 kunna redovisa en så kraftig förbättring av verksamheten känns därför både roligt och tillfredsställande.

Andra kvartalets omsättningstillväxt var över våra interna förväntningar. Det tredje kvartalet bjuder oss på tuffare jämförelsetal då flera förvärv blev fullt integrerade redan i inledningen av tredje kvartalet förra året. Däremot ser förutsättningarna för långsiktigt stark tillväxt ljusare ut än någonsin.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla anställda som varje dag arbetar hårt för att utveckla bolaget ytterligare.

Christoffer Johansson
Verställande Direktör
203 Web Group AB (publ)


För fullständig rapport, se bifogad pdf-fil eller besök www.203webgroup.se

203 Web Group AB (Publ) är ett digitalt mediehus med spetskompetens inom skalbara och automatgenererade produkter. Produktkoncepten är språkoberoende vilket gör dem multinationellt applicerbara och finns idag representerade på ett trettiotal marknader utspridda i fem världsdelar. Bland de svenska varumärkena hittar du exempelvis Hittarecept.se, Matklubben.se, Allaannonser.se och Bilweb.se, vilka är några av Sveriges största sajter inom respektive segment.