203 Web Group

203 Web Group säljer Kontosmart.se

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2013 13:04 CEST

203 Web Group AB (publ) har avtalat om försäljning av verksamheten KontoSmart.se. Sajten utgör en tjänst för kollektiv upphandling av el och drivmedel och har funnits online sedan 2010. 203 Web Group förvärvade 51,46% i bolaget under april 2012 och säljer nu verksamheten enligt en marknadsmässig värdering på omsättningen. Försäljningen är ytterligare ett steg i renodlingen av produktportföljen där fokus ligger på att satsa på de delar av verksamheten som är mest lönsamma.

Transaktionen är att ses som en närståendetransaktion då köparna är delägare i bolaget sedan tidigare. Affären är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma. Grundarna och huvudägarna i 203 Web Group AB (publ) har ställt sig positiva till uppgörelsen och förbundit sig att rösta för försäljningen. Fullständiga beslutsunderlag inför affären presenteras i samband stämmokallelsen.


203 Web Group AB (Publ) är ett digitalt mediehus med spetskompetens inom skalbara och automatgenererade produkter. Produktkoncepten är språkoberoende vilket gör dem multinationellt applicerbara och finns idag representerade på ett trettiotal marknader utspridda i fem världsdelar. Bland de svenska varumärkena hittar du exempelvis Hittarecept.se, Matklubben.se, Allaannonser.se och Bilweb.se, vilka är några av Sveriges största sajter inom respektive segment.