FORES

2030-sekretariatet om förnybarhetsdirektivet: EU-parlamentets beslut ett fall framåt, men fossilfrihet kräver mycket mer!

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 16:26 CET

Med 485 röster av 751 röstade Europaparlamentet igenom regler som öppnar för mer avancerade drivmedel från bland annat skogsavfall - men begränsningarna för grödbaserade biodrivmedel gör det mycket svårt att ställa om från fossilt till förnybart. Det anger 2030-sekretariatet som nu uppmanar medlemsstaterna att påskynda omställningen i den kommande trialogen.

EU-parlamentet har nu röstat om det reviderade Förnybarhetsdirektivet RED. Andelen grödbaserade drivmedel som etanol från vete och biodiesel från raps ska frysas på 2017 års nivå. Avancerade biodrivmedel från exempelvis skogsavfall ska minst nå 0,5% år 2021 och 3,6% år 2030, inklusive talloljan som i parlamentets slutspurt fick förbättrade villkor - en viktig öppning för svenskt skogsbruk. Även om Parlamentets beslut förbättrades under de senaste dagarnas dialog, menar 2030-sekretariatet att det inte räcker.

- Eftersom det grödbaserade utgör 73% av biodrivmedlen som används i Europa, blir det svårt att öka andelen förnybart med parlamentets beslut. Begränsningen är en kvarleva av den gamla påstådda konflikten mellan mat och drivmedel, food versus fuel, som vi borde ha kunnat lägga bakom oss, säger Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

-Processen har visat vilken bred samling det finns inom svensk politik, där våra parlamentariker ur alla läger varit pådrivande, kunskapsmässigt ledande och i delar som rör skogen dessutom framgångsrika. Här finns mer att bygga vidare på!

Efter Parlamentets omröstning startar nu trialog-förhandlingarna mellan Parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. Resultatet ska gälla från 2021 och införas i svensk lag innan dess.

- Nu måste Sverige med kraft i ministerrådet driva det förnybara, annars är EU till över 90 procent fossilt bortom år 2030, då vi som land ska vara fossiloberoende. Men det blir också viktigt att medlemsländer med klimatambitioner tydligt klargör att man kommer att gå längre än EU, annars har vi ingen chans att leva upp till vare sig Parisavtalet eller Sveriges nya klimatmål, säger Lagercrantz.

En skiljelinje i Parlamentets har stått mellan norra och södra Europa kring om skogen kan ge avkastning och ändå fungera som en kolsänka eller i princip måste lämnas orörd.

- Skogen är en resurs, som rätt skött, kan ge ett viktigt bidrag till utvecklingen. Nu uppmanar vi medlemsländerna att skapa bra förutsättningar för en omställning från fossilt till förnybart i transportsektorn, avslutar Lagercrantz.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz 0708-173 808. Se även www.2030-sekretariatet.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!