FORES

2030-sekretariatet om infrastrukturplaneringen: Gör om, gör rätt!

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 10:52 CET

Viktigt underlag kom för sent, för få bjöds att ge synpunkter, men framför allt är ambitionerna alltför låga. Så bedömer 2030-sekretariatet förslaget till Transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Gör om, gör rätt!

Trafikverkets inriktningsunderlag för Transportinfrastrukturplaneringen visar att vi med fortsatt trafikutveckling får ett fördubblat bilresande till år 2050, medan en utveckling som gör att klimatmålen nås bara finns i ett extrascenario vars underlag till stora delar bara skickats ut alldeles i sluttampen av remisstiden.

- Trafikverket försöker styra framåt med hjälp av backspegeln. Prognoserna baseras på en historisk utveckling som är både otrolig och ohållbar för framtiden. Istället behöver vi slå fast målet – en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en fossilfri nation 2050 – och räkna baklänges vd som krävs för att hamna där, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet, Sweco, Energiforsk och VTI har av Energimyndigheten fått i uppdrag att göra en backcast för måluppfyllelse, men menar att det bör prägla hela det fortsatta arbetet på myndighetsnivå – att utgå ifrån beslutade mål och se till att de nås. Här kan Energimyndigheten vara en samlande kraft, utifrån FFF-utredningens bedömning av vad som behöver ske inom Bilen, Bränslet och Beteendet – och vilka möjligheter det ger.

- FFF-utredningens prognoser och förslag bör vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet, eftersom det faktiskt siktar in sig på mål som sju av åtta partier i riksdagen och två regeringar i följd står bakom, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och vd för Fores.

Trafikverkets klimatscenario kom bara dagar före att remisstiden för förslaget till Transportinfrastrukturplanering gick ut. Dessutom är väldigt få organisationer kallade att svara på remissen. Det har fått många att begära förlängd remisstid, vilket 2030-sekretariatet bedömer som otillräckligt.

- Klart man bör få längre tid på sig när delar av underlaget kommer fem i tolv. Men grundproblemet kvarstår även om tiden skulle förlängas; förslagen till ny infrastruktur utgår inte ifrån Sveriges beslutade klimatmål. Gör om, gör rätt vore rätt approach, säger Jakob Lagercrantz, som också slår fast att "För att nå dit krävs ledarskap, och en vilja att testa nya styrmedel och en tro på att det går att styra ett lands utveckling."

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och beteende, alla delar behövs i omställningen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se