2050

2050 rekryterar toppnamn från miljörörelsen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2014 08:11 CEST

Konsultbolaget 2050 har anställt Mikael Karlsson som senior advisor. Mikael var ordförande för Naturskyddsföreningen mellan 2002 och 2014 och leder i dag European Environmental Bureau, Europas största miljöorganisation.

Mikael Karlsson har över 20 års erfarenhet av miljöorganisationer och miljöforskning. Han är verksam i regeringens Miljömålsberedning och har arbetat i en rad expertgrupper, bland annat i EU-kommissionens högnivågrupper om resurseffektivitet, samt klimat och konkurrenskraft. Från och med den 1 november kommer Mikael att arbeta halvtid med strategisk rådgivning, omvärldsanalys och kommunikation på 2050.

– Företagen har möjlighet att förändra världen och hos 2050 får jag en god möjlighet att arbeta konkret och snabbfotat med näringslivet för minskad miljöpåverkan, säger Mikael Karlsson.

Vid sidan av arbetet hos 2050 kommer Mikael Karlsson bland annat att fortsätta bedriva miljöforskning. Han forskar kring strategier för hållbar utveckling inom politik och näringsliv, bland annat med koppling till energi-, kemikalie- och havsmiljöfrågor.

– Mikael Karlssons erfarenhet och kompetens är ytterst värdefull för att flytta fram näringslivets klimat- och miljöarbete. Mikaels kompetens kring internationellt och svenskt miljöarbete ger svenska företag bättre förutsättningar att fatta strategiska beslut och utveckla hållbara affärer, säger Markus Ekelund vd 2050.

2050 bildades i januari 2013 och har expanderat sedan dess. I nuläget har byrån nio anställda och ambitionen är att kunna genomföra ytterligare rekryteringar under hösten.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Karlsson, mobil: 070 316 27 22
Markus Ekelund, mobil: 070 577 00 97

www.2050.se
Facebook
Twitter


2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se


Bifogade filer

PDF-dokument