2050

2050 värvar från Westander

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 08:12 CEST

2050 har anställt Ellen Einebrant, senast ­konsult på PR-byrån Westander. Ellen har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor och opinionsbildning och har tidigare arbetat som politisk tjänsteman.

– Spridningen av näringslivets klimat- och miljöarbete är nödvändig för att vi ska kunna växla upp arbetet för minskade utsläpp i Sverige. Jag ser fram emot att få använda mina tidigare erfarenheter för att vässa klimatkommunikationen i uppdragen hos 2050, säger Ellen Einebrant.

Närmast kommer Ellen från en tjänst som PR-konsult på Westander. Tidigare har hon bland annat arbetat som politiskt sakkunnig för Kristdemokratiska kvinnoförbundet och som projekthandläggare för demokratibistånd vid Kristdemokratiskt Internationellt Center. Ellen har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i etik från Lunds universitet.

– Ellen Einebrants politiska erfarenheter och kompetens kring publicitet och opinionsbildning gör att hon omedelbart kan skapa kundnytta i våra olika samarbeten, säger Markus Ekelund vd 2050.

2050 bildades i januari 2013 och har sedan dess expanderat. I nuläget är det 8 personer anställda och ambitionen är att ytterligare rekryteringar ska genomföras under hösten.


För ytterligare information, kontakta:

Ellen Einebrant, mobil: 070 460 60 35, ellen.einebrant@2050.se

Markus Ekelund, mobil: 070 577 00 97, markus.ekelund@2050.se

2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se