Örebro universitet

21,6 miljoner till forskarskola i robotik

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 13:33 CEST

Örebro universitet får 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för företagsforskarskolan Robotics, Automation and Process Control (RAP). Tillsammans med tre andra lärosäten och företag sätts intelligenta system i fokus när startskottet går 1 januari 2006. KK-stiftelsens expertgrupp gav ansökan högsta betyg.

I företagsforskarskolan ingår Örebro universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. Forskarskolan ska utbilda doktorander inom intelligenta system med speciellt fokus på robotik, industriautomation och processövervakning. En internationellt stark forskningsmiljö ska utvecklas.

I januari 2006 startar företagsforskarskolan som innefattar 13,5 doktorandplatser under fem år. En stor del av de forskarstuderandes tid ska tillbringas på företag. Atlas Copco Drills, AerotechTelub, ESAB Welding Equipment och ABB Robotics är några av de företag som bidrar med finansiering.

Forskarskolan leds av professor Dimiter Driankov på forskargruppen AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem) vid institutionen för teknik på Örebro universitet. Forskargruppen står som värd för företagsforskarskolan och docent Silvia Coradeschi blir studieledare.

Högsta betyg av expertgruppen
Av elva ansökningar som inkom till KK-stiftelsen fick två allra högsta betyg av expertgruppen. Ansökan från Örebro universitet var en av dem. Bland annat bedömdes forskarskolans bidrag till kompetenshöjning i näringslivet, hög vetenskaplig nivå samt bra forskarskoleorganisation med gemensamma aktiviteter för doktoranderna, nyutveckling av kurser, internationellt utbyte med mera.

KK-stiftelsen och teknikindustrin står bakom satsningen för att förbättra produktiviteten för process- och tillverkande industri där nyckelfaktorerna är robotik, automation och styr- och övervakningssystem. Det är i gränslandet mellan akademi och industri, som tillämpar eller utvecklar teknologi inom området, som forskarskolan skall verka.

För mer information kontakta docent Silvia Coradeschi, telefon 019-30 32 98, e-post silvia.coradeschi@tech.oru.se

För mer information om forskargruppen AASS, besök www.oru.se/aass